orto.nu

START - Skador barn - Bäcken/höft/femur - Avulsionsfraktur SIAS

Skada barn: Avulsionsfraktur SIAS (barn)

Definitioner (barn)

SIAS:Spina Iliaca Anterior Superior

ASIS: Anterior Superior Iliac Spine

Symtom (barn)

 • Skada efter kraftfull flexion i höft, exempelvis vid fotbollsspelande
 • Smärta och svaghet vid höftflexion och knäextension
 • Hälta i uttalade fall [1]

Handläggning (barn)

 • Nästan alltid icke-kirurgisk behandling
  • Stegmarkering [1] ca 6 veckor
  • Snar rörelseträning och stretchning [1]
 • Diskussion om operativ åtgärd vid felställning > 3 cm [1], smärtsam pseudartros [1] eller mycket höga krav på snabb återhämtning [2]

ICD-10 (barn)

 • S32.30: Fraktur på os ilium-sluten

Referenser (barn)

 1. Anterior Superior Iliac Spine (ASIS) Avulsion på orthobullets.com (besökt 2020-12-04)
 2. KAUTZNER, Jakub; TRC, Tomas; HAVLAS, Vojtech. Comparison of conservative against surgical treatment of anterior–superior iliac spine avulsion fractures in children and adolescents. International orthopaedics, 2014, 38.7: 1495-1498. (besökt 2020-12-04)

Uppdaterad: 2020-12-04 21:59:05 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies