orto.nu

START - Skador - Hand - Brännskada hand

Skada: Brännskada hand

Klassificering

Man har börjat överge den gamla skalan med grad 1, 2 och 3 och använder istället:

 • Ytlig epidermal brännskada (grad 1)
 • Ytlig dermal brännskada (grad 2a)
 • Djup dermal brännskada (grad 2b)
 • Fullhudsbrännskada (grad 3)
 • Ibland används begreppet: Brännskada på underliggande vävnad (grad 4)

Djupet felbedöms ofta, kan se djupare ut vid akuttillfället än vad det är.

Å andra sidan kan djupet öka efter hand beroende på ischemi, toxiska substanser m.m.

Diagnos

Ytlig epidermal skada

Rodnad, exempelvis efter stark solexponering.

Ytlig dermal skada

 • Blåsor eller yttersta hudlagret saknas.
 • Fuktig hud.
 • Normal kapillär återfyllnad vid palpation.
 • Vid tryck med nålspets känns nålen vass, spetsen orsakar blödning.

Djup dermal skada

 • Oftast saknas yttersta hudlagret, ibland kan blåsor finnas kvar.
 • Fuktig hud.
 • Nedsatt kapillär återfyllnad vid palpation.
 • Vid tryck med nålspets känns nålen trubbig, spetsen orsakar blödning.

Fullhudsskada

 • Huden är bortbränd.
 • Torr hud som är stel, vit, brun eller svart.
 • Ingen kapillär återfyllnad vid palpation.
 • Vid tryck med nålspets känns nålen inte alls, spetsen orsakar ingen blödning.

Brännskada underliggande vävnad

 • Huden saknas, brännskada på underliggande vävnad såsom senor, muskler, skelett.

Handläggning

OBS! Större brännskada handläggs enligt ATLS, se exempelvis Brännskador, större, på Internetmedicin.se. Nedanstående gäller mindre brännskador specifikt på händer.

Brännskador handläggs normalt av kirurg/plastikkirurg. Handkirurg brukar vara ansvarig för brännskador på händer. Nationella centra i Linköping resp. Uppsala ansvarar för: [1]

 • Ytlig delhud:
  • > 20 % vuxna
  • > 10 % < 16 år eller > 65 år
  • Konsultation för alla barn < 3 år vid utbredning > 5 %
 • Djup delhud eller fullhud:
  • Samtliga.
   Om organisatoriska förutsättningar finns för handläggning inom region: konsultation vid skador < 10 % hos vuxna resp. < 5 % hos barn 3-16 år eller vuxna > 65 år
 • Övrigt:
  • Allvarlig elektrisk skada
  • Allvarlig kemisk skada
  • Toxisk epidermolys > 10%
  • Komplicerande annan sjukdom
  • Speciella psykosociala behov
  • Kombinationsskador där brännskadan bedöms prognosavgörande:
   • Inhalationsskada
   • Trauma

Ytlig epidermal skada

 • Fuktbevarande kräm
 • Smärtlindring med paracetamol och/eller COX-hämmare
 • Behöver inte följas upp

Ytlig dermal skada

 • Ta bort främmande material, död vävnad och trasig hud
 • Det finns ingen konsensus hur man ska hantera intakta blåsor. Om man vill ta bort dem så är det lättare att vänta tills dag 2, smärtan har då minskad betydligt.
 • Tvätta dagligen med tvål och vatten
 • Vid större öppna skador: plastpåse i några dagar tills vätskandet minskat. Byt påsen flera gånger/dag.
 • Mindre ytliga sår på hand: kan lämnas utan förband
 • Annars omläggning med Mepilex, Mepitel, Jelonet eller liknande samt kompresser, Aquacel eller liknande
 • Smärtlindring med paracetamol och/eller COX-hämmare. Mest smärtande första dagen.
 • Gärna återbesök efter 1 dag, därefter vid behov (typiskt 1 vecka) eller via vårdcentral
 • Arbetsterapi
 • Läker på 2-3 veckor, ofta utan ärr

Notera:

 • Rodnad > 2 cm från såret kan tyda på infektion
 • Blåsor som inte försvinner på flera veckor kan tyda på djupare skada
 • Bör bli täckt med hud inom 4 veckor, annars remiss till handkirurgklinik för ev. hudtransplantation

Djup dermal skada eller fullhudsskada

 • Ta bort främmande material, död vävnad och trasig hud
 • Vid cirkumferenta skador:
  • Se upp för kompartmentsyndrom - eskarotomi och vid behov fasciotomi och/eller karpaltunnelklyvning vid misstanke
 • Gärna omedelbar hudtransplantation, eller inom 6 dagar
 • Palmara brännskador ofta icke-kirurgiskt, alt. fullhud
 • Handrygg har mer känslig, tunnare hud, nära till skelett, leder och senor, större behov av transplantation. Helst med lambåteknik, alt. delhud.
 • Gips eller ortos vid kontraktur
 • Aggressiv arbetsterapi

Elektriska brännskador

Ofta djupare och betydligt allvarligare än de ser ut på huden. Följer ofta nerver, undersök nervfunktion noggrannt! Kan även följa senor.

Kemiska brännskador

Viktigt att utreda vilket ämne som orsakat skadan.

Köldskador

Värm skadan långsamt. Låt skadan demarkera sig, det bästa brukar vara att avvakta.

ICD-10

 • T23.0: Brännskada av ospecificerad grad på handled och hand
 • T23.1: Brännskada av första graden på handled och hand
 • T23.2: Brännskada av andra graden på handled och hand
 • T23.3: Brännskada av tredje graden på handled och hand

Referenser

 1. Nationell högspecialicerad vård av svåra brännskador (besökt 2021-03-07)

Uppdaterad: 2024-05-12 00:52:44 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies