orto.nu

START - Skador - Hand - Fraktur metakarpalben

Skada: Fraktur metakarpalben

Innehåll

Klassificering

Bennett-fraktur = Green I: intraartikulär luxationsfraktur genom basen av metakarpale 1, volart-ulnart fragment ligger på plats medan APL-senan drar distala fragmentet radialt-proxmalt.

 

Rolando-fraktur = Green II: intraartikulär komminut fraktur genom basen av metakarpale 1, ofta Y- eller T-formad.

 

Transversell extraartikulär fraktur = Green IIIa.

Sned extraartikulär fraktur = Green IIIb.

Epifysfraktur Salter-Harrus typ 2 hos barn = Green IV.

Tenneb-fraktur = omvänd bennettfraktur: intraartikulär fraktur i basen av metakarpale 5, volart-radialt fragment ligger på plats medan ECU-senan (extensor carpi ulnaris) drar distala fragmentet ulnart-proximalt.

På akuten

Kontrollera distalstatus och ev. rotationsfelställning. Vid flexion ska fingrarna peka mot skafoideum och inte korsa varandra. Om det inte går att flektera fingrar så ska naglarna ligga rakt dorsalt, och likadant. Kan patienten extendera i fingret?

Beställ slätröntgen vid misstanke om skelettskada. Om flera CMC-leder är luxerade eller vid komplicerade frakturer i metakarpalhuvuden så överväg DT [3].


Rotationsfelställt ringfinger

 

Tvärfraktur: Är sällan stabil så grundregeln är att sätta gips och förbereda för poliklinisk operation, antingen perkutan stiftning eller öppen operation med dorsal platta.
Om helt odislocerad så immobilisering - med tumklyka vid fraktur i metakarpale 1, annars volar gipsskena alt. trefingerskena vid skada i dig 4 eller 5, fyrfingerskena vid skada i dig 2 eller 3. Immobilisering i antingen 3-4 veckor [2, 5] eller 3 veckor + 2 veckor i tvillingförband [6], röntgenkontroll efter 1 vecka [5, 6]. Full belastning efter 8 veckor [5].

 

Spiralfraktur:

Max tillåten felställning:

Max vinkel­felställning diafys Max förkortning
Tumme 30° [6] en halv benbredd ad latus [6]
Pek- och långfinger 15° [2, 10] 3 mm [2]
(ev. upp till 5 mm [3, 4, 10])
Ringfinger 15° [2, 10]
(ev. upp till 40° [3, 4])
3 mm [2]
(ev. upp till 5 mm [3, 4, 10])
Lillfinger 15° [2, 10]
(ev. upp till 40° [3])
3 mm [2]
(ev. upp till 5 mm [3, 4, 10)]

I så fall: tumklyka resp. volar gipsskena eller 3- eller 4-fingerskena i 3-4 veckor [2, 5, 6, 7, 9, 10] alt. 3 veckor + 2 veckor i tvillingförband [6, 9]. Återbesök efter 1 vecka med röntgenkontroll [7]. Oreponerad fraktur kan ev. behandlas med elastisk linda [10].

Vid minsta rotationsfelställning eller felställning större än ovanstående tabell: sätt gips enligt ovan och förbered för poliklinisk operation med perkutan stiftning.

Vid standardiserad uppföljning kan fler frakturer, inklusive rotationsfelställda, behandlas icke-kirurgiskt [11].

Intraartikulär fraktur CMC 2-5:

Beställ vid behov DT för kartläggning inför operation, inte ovanligt med exempelvis hamatumfraktur som inte syns på slätröntgen. Sätt volar gipsskena eller 3- eller 4-fingerskena och förbered för poliklinisk operation, i normalfallet sluten reponering och stiftning, gipsskena (med fria MCP-leder) i 4 veckor, därefter avgipsning, stiftdragning och arbetsterapi [6, 10].

 

Bennettfraktur: Sätt tumklyka och förbered för poliklinisk operation med sluten reposition och perkutan stiftning (vid ledytehak > 2 mm trots sluten reposition så övergång till öppen reposition). Därefter gips i 5-6 veckor [2, 6, 9, 10].
Vid odislocerad fraktur ev. gipsskena i 5-6 veckor, i så fall röntgenkontroll efter 5-7 och 14 dagar [10].

 

Rolandofraktur: Sätt tumklyka och förbered för poliklinisk operation med sluten reposition och perkutan stiftning. Därefter gips i 5-6 veckor [2, 9, 10]. Ev. enbart sluten reposition och gips i 6 veckor [6].

 

Tennebfraktur: Sätt volar gipsskena eller 3-fingerskena och förbered för poliklinisk operation med sluten reposition och perkutan stiftning, därefter gips i 5-6 veckor [2, 6, 9, 10].

 

Subkapitulär fraktur:

Vanlig frakturtyp.

Acceptabel volarbockning
Dig 2 15°
Dig 3 15°
Dig 4 30-40°
Dig 5 50-60° [3, 8]
 • Vid rotationsfelställning (efter ev. reposition) eller oförmåga till extension: sätt trefingerskena, förbered poliklinisk operation.
 • Vid liten och acceptabel volarbockning: sätt trefingerskena med fri DIP-led. Boka in återbesök med kontrollröntgen efter 1 vecka [2]. Total gipstid 3 veckor [2], ev. därefter 2-fingertejpning i 1-2 veckor [5, 6, 7, 9, 10]. Oreponerad fraktur kan ev. behandlas med elastisk linda [10].
 • Vid större (exempelvis > 30° på metakarpale 5) eller ej acceptabel volarbockning: lägg fingerbasblockad, reponera, sätt trefingerskena med fri DIP-led och kontrollröntga. Om volarbockningen är acceptabel så boka in återbesök med kontrollröntgen efter 1 vecka. Total gipstid 3 veckor [2], ev. därefter 2-fingertejpning i 1-2 veckor [5, 6, 7, 9, 10].
 • Vid ej acceptabel efter reponering: sätt trefingerskena och förbered för poliklinisk operation med perkutan stiftning [2, 5, 9].
 • Vissa godtar vilken volarbockning som helst, så länge fingret inte är rotationsfelställt och fingret går att extendera.

 

Multipla frakturer: Grundregeln är att sätta volar gipsskena, 3- eller 4-fingerskena och förbereda för poliklinisk operation. [2]

 

ICD-10

 • S62.2: Fraktur på första metakarpalbenet
 • S62.20: Fraktur på första metakarpalbenet, sluten
 • S62.21: Fraktur på första metakarpalbenet, öppen
 • S62.3: Fraktur på annat metakarpalben
 • S62.30: Fraktur på annat metakarpalben, sluten
 • S62.31: Fraktur på annat metakarpalben, öppen
 • S62.4: Multipla frakturer på metakarpalben
 • S62.40: Multipla frakturer på metakarpalben, sluten
 • S62.41: Multipla frakturer på metakarpalben, öppen

Referenser

 1. Akuta tillstånd, handkirurgen på SU (besökt 2018-04-21)
 2. ABC om frakturer i fingrar och metakarpalben, Läkartidningen (besökt 2018-05-31)
 3. Metacarpal Fractures - Hand - Orthobullets (besökt 2018-05-31)
 4. Metacarpals på AO Foundation (besökt 2018-05-31)
 5. Skelett- och ledskador av läkarna vid ortopedkliniken i Karlstad, ISBN 9789188840066
 6. Ortopediskt traumakompendium under redaktion av G. Sandersjöö, ISBN 9789197865401
 7. Akut ortopedi av Lena Hultman och Johannes Järhult, ISBN 9789147094011
 8. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020
 9. Ortopedi på akuten av Sven-Anders Sölveborn, ISBN 9789113028606
 10. Ortopedi i fickformat av Richard Blomfeldt, ISBN 9789163307195
 11. PEYRONSON, Fredrik, et al. Nonoperative versus operative treatment for displaced finger metacarpal shaft fractures: a prospective, noninferiority, randomized controlled trial. JBJS, 2023, 105.2: 98-106 (besökt 2023-09-04)

Bakgrundsinformation

Max tillåten felställning:

Max vinkel­felställning diafys Max förkortning Max vinkel­felställning sub­kapitulärt
Tumme 30° [6] en halv benbredd ad latus [6] 15-20° [10]
Pek- och långfinger 10-15° [2]
10-20° [3]
10-20° [4]
20° [5]
10° [6]
10° [7]

20° [9]
15° [10]
3 mm [2]
2-5 mm [3]
5 mm [4]
3-4 mm [5]
1 mm [6]
2 mm [7]
2 mm [8]
2 mm [9]
5 mm [10]

10-15° [3]

20° [5]
20° [6]


20° [9]
20° [10]
Ringfinger 10-15° [2]
30° [3]
20-30° [4]
20° [5]
20° [6]
10° [7]

20° [9]
15° [10]
3 mm [2]
2-5 mm [3]
5 mm [4]
3-4 mm [5]
2 mm [6]
2 mm [7]
2 mm [8]
2 mm [9]
5 mm [10]

30-40° [3]

30-40° [5]
30° [6]


30-40° [9]
30-45° [10]
Lillfinger 10-15° [2]
40° [3]
20-30° [4]
20° [5]
30° [6]
10° [7]

20° [9]
15° [10]
3 mm [2]
2-5 mm [3]
5 mm [4]
3-4 mm [5]
1 mm [6]
2 mm [7]
2 mm [8]
2 mm [9]
5 mm [10]
40° [2]
50-60° [3]

30-40° [5]
50° [6]
50° [7]
60° [8]
30-40° [9]
30-45° [10]
Uppdaterad: 2023-09-04 12:43:58 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies