orto.nu

START - Verktyg - Orsakskoder

Verktyg: Orsakskoder

Här finns ett urval av vanliga orsakskoder. För fullständig lista, se ICD-koder som börjar på V-Y.

Transportolyckor

Skadad → Gå­ende Cykel MC/ moped 3-hjuligt
motor­fordon
Bil Lätt lastbil Tung lastbil Buss Ryttare
Krockad med ↓
Person/ djur - V10. V20. V30. V40. V50. V60. V70. V80.1
Cykel V01. V11. V21. V31. V41. V51. V61. V71. V80.2
MC/ moped V02. V12. V22. V32. V42. V52. V62. V72. V80.3
Bil V03. V13. V23. V33. V43. V53. V63. V73. V80.4
Lastbil/ buss V04. V14. V24. V34. V44. V54. V64. V74. V80.5
Tåg V05. V15. V25. V35. V45. V55. V65. V75. V80.6
Annat ej motor­fordon V06. V16. V26. V36. V46. V56. V66. V76. V80.7
Föremål - V17. V27. V37. V47. V57. V67. V77. V80.8
Vurpa - V18. V28. V38. V48. V58. V68. V78. V80.0
Olycka V09. V19. V29. V39. V49. V59. V69. V79. V80.9
4:e position gående:
    0: fotgängare i olycka
    1: fotgängare i trafikolycka
    9: ospecificerat i olycka
4:e position cykel/MC:
    0: förare i olycka
    1: passagerare i olycka
    2: ospecificerat i olycka
    3: av-/påstigning i olycka
    4: förare i trafikolycka
    5: passagerare i trafikolycka
    9: ospecificerat i trafikolycka
4:e position bil/trehjuligt motorfordon/lastbil/buss:
    0: förare i olycka
    1: passagerare i olycka
    2: person på uttsidan av fordonet i olycka
    3: ospecificerat i olycka
    4: av-/påstigning i olycka
    5: förare i trafikolycka
    6: passagerare i trafikolycka
    7: person på utsida av fordonet i trafikolycka
    9: ospecificerat i trafikolycka
5:e position (inkl. ryttare) enligt tabell nederst på sidan.

Exempel: Förare i personbil som krockat med annan bil på väg till jobbet: V43.02.

Fallolyckor

W00: halka, is och snö
W01: snubbling i samma plan
W02: skridskor, skidor, o.dyl.
W03: knuff, kollision
W04: buren/stödd
W05: från rullstol
W06: från säng
W07: från stol
W08: från andra möbler
W09: från lekredskap på lekplats
W10: i trappa
W11: från stege
W12: från byggnadsställning
W13: från byggnad
W14: från träd
W15: från stup
W16: dykning/ hopp i vatten
W17: från ett plan till ett annat
W18: annat fall i samma plan
W19: fall, ospecificerat

Levande mekaniska krafter

W50: slagen/sparkad/biten/riven av person
Y04: obeväpnat våld
W51: slagit sig mot eller törnat emot person
W52: knuffad/nedtrampad av folkmassa
W54: angripen av hund
W55: angripen av annat däggdjur
W64: andra levande mekaniska krafter

Icke levande mekaniska krafter

W20: kastat eller fallande föremål
W21: träffad av sportredskap
W22: träffad av andra föremål
W23: klämd mellan föremål
W25: vasst glasföremål
W26: andra vassa föremål
W27: ej motordrivet handverktyg
W28: motordriven gräsklippare
W29: annat motordrivet handverktyg/hushållsmaskin
W30: jordbruksmaskin
W31: annan och icke specificerad maskin
W34: skott
W39: fyrverkeripjäs
W45: främmande kropp som trängt in genom huden
W49: andra icke levande mekaniska krafter

Annat

X50: överansträngning
Y79.0: Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden-diagnostiska instrument och utrustning för övervakning
Y79.1: Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden-instrument använda i ej kirurgisk behandling och vid rehabilitering
Y79.2: Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden-protesimplantat och andra implantat med tillhörande utrustning
Y79.3: Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden-kirurgiska instrument och kirurgisk materiel inkluderande suturer
Y79.8: Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden-andra instrument och annan materiel som ej klassificeras på annan plats
Y83.5: Kirurgisk operation och andra kirurgiska ingrepp som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden, Amputation av extremitet eller extremiteter
Y83.8: Kirurgisk operation och andra kirurgiska ingrepp som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden, Andra kirurgiska ingrepp
Y88.1: sena effekter av missöden med patienter under kirurgisk och medicinsk behandling
Y88.2: sena effekter av missöden med medicinska instrument och medicinsk materiel i diagnostiskt och terapeutiskt bruk
Y88.3: sena effekter av kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden

Exempel: Snubblat på mattan i hemmet på väg till toaletten: W01.04.

4:e och 5:e position

  Fjärde position Femte position
0 Bostad, bostadsområde Idrott
1 Förläggning, fängelse, äldre-/gruppboende Lek & fritid
2 Skola, sjukhus, offentlig lokal Förvärvsarbete
3 Idrottsanläggning Hemarbete, studier
4 Gata, väg, trottoar ADL-aktivitet övrig
5 Butiksområde, serviceområde  
6 Industriområde, byggarbetsplats  
7 Lantbruksområde  
8 Övrigt spec, allmänt område, skog, park Andra specificerade aktiviteter
9 UNS UNS
Uppdaterad: 2023-08-04 15:49:20 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies