orto.nu

START - Skador - Hand - Tumbasartros

Skada: Tumbasartros

Synonymer

 • CMC1-ledsartros
 • Karpometakarpalledsartros

Symtom

 • Smärta radialt vid CMC1, fr.a. vid oppositionsrörelse med kraft.
 • Efter hand vilovärk i området.
 • Subluxation i CMC1 och hyperextension i MCP1.
 • Positivt "grinding-test", d.v.s. smärta och krepitationer vid axiell kompression och samtidig rörelse i CMC1-led.

Diagnos

 • Typiska symtom enligt ovan räcker för diagnos.
 • Vid tveksamhet eller inför operation: slätröntgen som visar artros i CMC1.

Klassificering

Kan indelas i stadier enligt Eaton och Littler: [4]

 • Stadie 1: lätt ledspaltvidgning
 • Stadie 2: lätt ledspaltminskning, skleros, osteofyter < 2 mm
 • Stadie 3: tydlig ledspaltminskning, osteofyter > 2 mm
 • Stadie 4: ledförändringar även i STT-led

På vårdcentral

Behandlingen bör ske i steg [1]:

 1. Information, smärtlindring, artrosskola
 2. Remiss till arbetsterapeut för ortosbehandling (tumbasortos) och ergonomisk vägledning
 3. Om man känner till tekniken så kan man prova intraartikulär kortisoninjektion i CMC1-led, kan även upprepas
 4. Vid stora besvär trots ovanstående behandling och patienten är intresserad av operation: remiss till ortopedklinik, notera att det måste finnas aktuell slätröntgenavbildning.

På ortopedklinik

Remissbedömning

Kontrollera att man provat konservativ behandling och att det finns röntgenbilder som visar artros i CMC1.

Behandling

Prova med kortisoninjektion i CMC1 om det inte redan är gjort.

Operationsindikation

 • Invalidiserande smärta och värk [2]
  eller
 • När felställningarna (adduktionskontraktur av MCP1 och hyperextension av MCP1) blivit besvärande [2]

Operationsmetod

 • Weilbyplastik eller liknande: os trapezium extirperas och ersätts av sena, ofta APL. Ger god rörlighet men nedsatt styrka. [2] Används ofta till äldre patienter. [3, 4]
 • Artrodes: Man förlorar viss rörlighet men får bibehållen styrka. Bra hos unga med manuella arbeten där det krävs styrka. [2, 3, 4]
 • Protes: Ger god funktion men har kort livslängd, särskilt vid tung belastning. [2]

Postoperativt

Sjukskrivning 4-16 veckor beroende på arbetsuppgifter.

Upp till 12 månaders rehabilitering.

Kan få kvarstående värk, nedsatt styrka och/eller rörelseomfång.

ICD-10

 • M18.0: Primär artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig
 • M18.1: Primär artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS
 • M18.2: Posttraumatisk artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig
 • M18.3: Posttraumatisk artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS
 • M18.4: Annan sekundär artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig
 • M18.5: Annan sekundär artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS
 • M18.9: Artros i första karpometakarpalleden, ospecificerad

Referenser

 1. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2018-06-27)
 2. Elektiva tillstånd, handkirurgen på SU (besökt 2019-01-27)
 3. Tumbasartros på Internetmedicin (besökt 2019-03-04)
 4. Basiliar Thumb Arthritis på orthobullets.com (besökt 2019-03-04)
 5. ABC om Vanliga tillstånd i hand och handled, del 1, Lakartidningen.se 2019-04-09 (besökt 2019-07-19)

Uppdaterad: 2024-05-11 23:21:38 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies