orto.nu

START - Operationer - Höft/femur - DHS-platta

Operation: DHS-platta

Definitioner

DHS = Dynamic Hip Screw

Indikationer

 • Kan användas vid många kollumfrakturer, pertrokantära och subtrokantära femurfrakturer.
 • Används i praktiken mest vid basocervikala och stabila pertrokantära femurfrakturer.

Förberedelser

 • Läs manualen
 • Ryggläge med sträckbord.
 • Antibiotikaprofylax: 3 doser kloxacillin 2 g i.v. Första dosen 0,5 timme innan operationsstart, därefter 2 resp. 6 timmar efter första dosen.
 • Biplansgenomlysning.
 • Partikeltäta operationskläder (ortopedkläder) och röntgenskydd.
 • Det finns olika plattor med olika antal skruvhål, med eller utan LCP, med olika vinklar, med eller utan stabiliserande trokanterplatta och med glidskruv eller glidblad. Ofta väljs 4-hålsplatta utan LCP, utan trokanterplatta och med glidskruv.

Utförande

 1. Reponera under genomlysning innan tvättning - typiskt genom sträck och inåtrotation.
 2. Bestäm snittplacering i genomlysning.
  • Rita ut horisontell linje motsvarande femur.
  • Rita ut vertikal linje motsvarande den tänkta glidskruven - centralt i kaput och centralt genom kollum.
  • Markera skärningspunkten för dessa linjer. Tänk på att femur ligger inbäddat i mjukdelar, det är skärningspunkten för glidskruven och femurskelettet man vill finna.
  • Ett alternativ är att börja snittet vid laterala spetsen av trokanter major.
 3. Gör ett horisontellt snitt från skärningspunkten och ca 10 cm distalt, kaput ligger ventralt om femur, så för att komma rätt så gör snittet 1-2 cm dorsalt om medellinjen i femur så att man senare jobbar "uppåt" i såret. 
 4. Använd kniv eller diatermi genom subcutis. Blodstilla vid behov.
 5. Gå vasst igenom fascia lata, alt. mindre incision med kniv och öppna sedan med öppen sax.
 6. Dela muskulatur atraumatiskt, alternativ 1:
  1. Känn i såret, finn en punkt ganska proximalt där vastus lateralis har ett veck, det känns “tunnare”
  2. Stoppa in en stängd sax där, dra den distalt längs med muskelfibrerna så muskeln delar sig relativt atraumatiskt
 7. Dela muskulatur atraumatiskt, alternativ 2:
  1. Använd lambotte, först med bladet längsgående med femur, tryck igenom muskulatur och för den i distal/proximal riktning så muskulaturen delar sig.
  2. Vrid sedan lambotten så den blir tvärgående, skrapa av periost lateralt på femur.
 8. Använd borrmall, se till att mallen ligger helt mot benet! Detta är det viktigaste momentet:
  1. Borra in en k-tråd motsvarande glidskruvens läge. I sidobild ska man gå in dorsalt om femurs centrumlinje, på frontalbild ungefär vid trokanter minors distala kant.
  2. Se till att k-tråden slutar centralt i kollum både i frontalplan och sidovyn. Det gör inget om den går nära kalkar men ska inte penetrera denna.
  3. K-trådens ände ska ligga ca 5 mm från caputs broskkant. Kontrollera i genomlysning. Använd mallen för att lokalisera var plattan ska sitta, kontrollera i frontal- och sidobild.
 9. Man kan vid behov sätta k-tråd för att stabilisera frakturen under tiden man borrar, gängar och skruvar, kaput kan annars rotera.
 10. Mät med mätsticka hur lång glidskruven ska vara - dra av 5-10 mm från värdet på stickan. T.ex. uppmätt 90 mm, välj 80 mm glidskruv.
 11. Ställ in reamern på det uppmätta värdet (80 mm i exemplet ovan), reama manuellt (eller med maskin). Det är viktigt att reamern går hela vägen in!
 12. Vid hårt skelett: för-gänga hålet, skruva gängtapp manuellt två varv i taget framåt och ett bakåt.
 13. Skruva in glidskruven (80 mm i exemplet ovan), se till att avsluta med handtaget parallellt med femur.
 14. För in DHS-plattan i hålet över glidskruven. Banka lätt med pusher så plattan ligger helt mot benet. En del föredrar att skruva ut glidskruven en aning, plattan ligger då lite snett i såret, men det kan vara lättare att få den på plats och sedan skruva in glidskruven igen.
 15. Borra bikortikalt för ett av hålen i DHS-plattan, det första hålet kan gärna borras lite proximalt i hålet så plattan trycks i proximal riktning, det gör att den även trycks in mot benet.
 16. Mät med mätsticka - avrunda uppåt, skruva i skruven.
 17. Fortsätt på samma sätt med de övriga skruvarna, mest distala skruven kan gärna sättas unikortikalt.
 18. Skruva åt alla skruvarna en extra gång.
 19. Lagra peroperativa bilder om det inte är gjort.


 20. Skölj ur såret med koksaltlösning.
 21. Injicera LIA vid behov.
 22. Suturera fascia lata med resorberbar tråd 1 eller 2, kan ha fortlöpande sutur.
 23. Suturera subcutis i 1 eller 2 lager med resorberbar tråd 2-0.
 24. Förslut såret med något av:
  • intrakutana suturer ca 3-0
  • enstaka suturer, gärna stående madrass, icke resorberbar ca 3-0
  • agraffer
 25. Skriv operationsberättelse, röntgenremiss och registrera åtgärden i frakturregistret. Postoperativa ordinationer:
  • postoperativ kontrollröntgen
  • full belastning
  • trombosprofylax 4 veckor
  • sutur-/agrafftagning 2-3 veckor postop

ICD-10

 • S72.00: Kollumfraktur, sluten.
 • S72.01: Kollumfraktur, öppen.
 • S72.10: pertrokantär femurfraktur höger.

Åtgärdskoder (KVÅ)

 • NFJ09: Sluten reposition av femurfraktur.
 • NFJ19: Öppen reposition av femurfraktur.
 • NFJ69: Osteosyntes av femurfraktur med platta och skruvar.

Referenser

Uppdaterad: 2024-03-18 06:49:19 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies