orto.nu

START - Skador barn - Hand - Luxation MCP

Skada barn: Luxation MCP (barn)

På akuten (barn)

Försök reponera i lustgas och/eller fingerbasblockad.

Har ofta interponat (volara plattan), går då inte att reponera slutet. Anmäl i så fall till operation, man öppnar då dorsalt, petar ut volara plattan varefter leden brukar lägga sig rätt.

ICD-10 (barn)

  • M24.4D: Recidivluxation/subluxation i handled/hand
  • S63.1: Luxation i finger eller tumme (Fingerledsluxation)
  • S63.2: Multipla luxationer i fingrar

Uppdaterad: 2021-03-18 10:56:29 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies