orto.nu

START - Skador - Generellt - Reaktiv artrit

Skada: Reaktiv artrit

Definitioner

Hör till familjen spondartriter.

 • Reiters triad: artrit, uretrit och irit/konjunktivit

Symtom

 • Inflammation i en eller flera leder
 • Nedre extremiteter drabbas oftast, knä vanligast
 • Kan vara associerat med:
  • Ryggsmärta
  • Akillestendinos
  • Plantarfasciit
  • Svullna fingrar/tår
  • Inflammation i öga (irit/konjunktivit)
  • Uretrit
  • IBD
  • Psoriasis
  • Ankyloserande spnodylartrit (Bechterews sjukdom)

Kan komma 1-4 veckor efter infektion, ofta med [1, 2]:

 • Campylobacter
 • Clostridium
 • Klamydia
 • Salmonella
 • Shigella
 • Yersinia

Diagnos

Typiska symtom och anamnes, uteslutning av diffdiagnoser. Punktera om möjligt leden för cellräkning och gärna odling.

Kan ge led-LPK upp till ca 50x109, ledglukos och ledlaktat bör varanära normalvärde.

Diffdiagnoser

 • Septisk artrit - ger typiskt smärta vid rörelse och belastning, kan ge allmänpåverkan. Ger typiskt högre led-LPK, högre led-neutrofila, lägre led-glukos, högre laktat.
 • Gikt, pseudogikt - ger typiskt illrosa rodnad, ger smärta t.ex. av täckets tyngd, kan ge feber och frossa. Kan ge led-LPK > 50x109.
  Diagnos: kristaller i punktat, men det kan vara gikt/pseudogikt även utan kristaller i punktatet.
 • Borreliaartrit - kan ge led-LPK > 50x109. Ger typiskt svängande feber som kan vara hög, hydrops men inte mycket ledsmärta.
  Diagnosticeras via PCR i ledvätska, höga titrar av IgG i blod kan ge ledtråd.
  Behandlas med doxycyklin 100 mg x 2 i 14 dagar. 
 • Reumatoid artrit - typiskt polyartrit.
 • Artros - kronisk sjukdom men kan ge akuta symtom. Bör ge röntgenfynd och ha lågt led-LPK, bör inte ge smärta vid passiv rörelse med litet rörelseuttag.
 • Kalkaxel/kalkhöft - kan ge feber och högt CRP. Bör visa förkalkning i muskel vid röntgenundersökning. Bör inte ge högt led-LPK.
 • Erysipelas - kan ge feber och högt CRP. Bör ge tydligt avgränsbar, illröd rodnad. Bör inte ge ledsmärta vid passiv rörelse.

Handläggning

 • Blodprovstagning med infektionsprover och urat, CRP ofta > 100 [2].
 • Ledpunktion om möjligt, med cellräkning, kristallanalys och odling.
 • Injicera gärna kortison lokalt i leden
 • Behandling med:
  • COX-hämmare om inga kontraindikationer
  • Kortisonkur om inte lämpligt med COX-hämmare
  • I långvariga fall immunomodulerande läkemedel, handläggs av reumatolog
  • Ev klamydiainfektion ska behandlas [2]
 • Information om att artriten kan kvarstå lång tid, i 10 % av fallen i ett år [1]
 • Gärna remiss till reumatolog

ICD-10

 • M02.0: Artrit efter tarm-bypass
 • M02.1: Artrit efter dysenteri
 • M02.2: Artrit efter vaccination
 • M02.3: Reiters sjukdom
 • M02.8: Andra specificerade reaktiva artriter
 • M02.9: Reaktiv artrit, ospecificerad
 • M02.9B: Reaktiv artrit UNS i axelled
 • M02.9C: Reaktiv artrit UNS i armbågsled
 • M02.9D: Reaktiv artrit UNS i handled/hand
 • M02.9F: Reaktiv artrit UNS i höftled
 • M02.9G: Reaktiv artrit UNS i knäled
 • M02.9H: Reaktiv artrit UNS i fotled/fot
 • M02.9X: Reaktiv artrit UNS med annan eller ospecificerad lokalisation

Referenser

 1. Reaktiv artrit på nationelltklinisktkunskapsstod.se (besökt 2021-12-16)
 2. Reaktiv artrit på internetmedicin.se (besökt 2021-12-16)

Uppdaterad: 2024-05-10 09:21:29 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies