orto.nu

START - Skador - Hand - Infektion cellulit hand

Skada: Infektion cellulit hand

Diffus subkutan infektion, ofta av streptokocker.

Symtom

 • Smärta
 • Svullnad
 • Rodnad
 • Kan komma efter bett eller annan hudskada

Diffdiagnoser

Handläggning

 • Provtagning med CRP o.dyl. har inget större värde.
 • Uteslut diffdiagnoser (se ovan).
 • Undersök distalstatus.
 • Ta sårodling om det finns något att odla från.
 • Markera rodnaden inkl ev. lymfangit med penna.
 • Vid lindrig cellulit:
  • Peroral antibiotika, ofta Kåvepenin® [1] 1g x 3, se även Bettskador resp. Sårskador.
  • Immobilisering med gips. [1]
  • Återbesök med klinisk kontroll om 1-3 dagar beroende på allvarlighetsgrad.
 • Vid allvarligare cellulit med kraftigt status:
  • Inläggning med intravenös antibiotika, typiskt bensylpenicillin [1] 3 g x 3. Bör förbättras inom 3 doser med intravenös antibiotika.
  • Ev. operation med incision, spolning och förslutning med luckra suturer [1]

ICD-10

 • L03.0X: Cellulit i finger och tå, ospecificerad
 • L03.1: Cellulit i andra delar på extremitet

Referenser

 1. Akuta tillstånd, handkirurgen på SU (besökt 2019-01-27)

Uppdaterad: 2023-06-08 11:37:13 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies