orto.nu

START - Skador - Bäcken/höft/femur - Fraktur os pubis (ramus superior/inferior)

Skada: Fraktur os pubis (ramus superior/inferior)

På akuten

Kommer ofta som misstänkt höftfraktur. Kontrollera distalstatus och rörelseförmåga i höft. Fråga efter orsak till fall, kan ibland vara kardiellt, TIA/stroke, kristallsjuka eller annat som bör åtgärdas.

Om endast främre delarna av höftbenet är skadade (vanligast vid lågenergitrauma hos äldre), alltså ramus superior och/eller inferior, även om det är bilateralt, så uppfattas skadan som stabil. Vid tecken till skada även i de bakre komponenterna så som SI-led eller sakrum så är den troligen instabil. Större felställning i fraktur i os pubis (enstaka ≥ 1,5 cm eller flera mindre) kan tyda på skada även i bakre delar, utred i så fall gärna med DT.

Tecken till instabil skada som handläggs på helt annat sätt (se Bäckenfraktur):

  • symfysvidgning >2,5 cm
  • vidgning/dislokation av sakroiliakaleden
  • vertikal dislokation >1 cm
  • avulsionsfrakturer av spina iliaca, tuber ischiadicum och/eller L 5-kotans transversalutskott.

Vid stabil skada och om patienten klarar att gå hem/till sitt boende med smärtlindring och remiss till fysioterapeut så är det bra, läggs annars in för smärtlindring och mobilisering.

ICD-10

  • S32.5: Fraktur på os pubis
  • S32.50: Fraktur på os pubis, sluten
  • S32.51: Fraktur på os pubis, öppen

Referenser

  1. Initial handläggning avgörande vid svår bäckenskada, Läkartidningen, nr 7 2013
  2. Skelett- och ledskador av läkarna vid ortopedkliniken i Karlstad, ISBN 978-91-88840-06-6

Uppdaterad: 2020-07-24 20:16:24 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies