orto.nu

START - Skador - Bäcken/höft/femur - Fraktur os pubis (ramus superior/inferior)

Skada: Fraktur os pubis (ramus superior/inferior)

På akuten

Kommer ofta som misstänkt höftfraktur. Kontrollera distalstatus och rörelseförmåga i höft. Fråga efter orsak till fall, kan ibland vara kardiellt, TIA/stroke, kristallsjuka eller annat som bör åtgärdas.

Om endast främre delarna av höftbenet är skadade (vanligast vid lågenergitrauma hos äldre), alltså ramus superior och/eller inferior, även om det är bilateralt, så uppfattas skadan som stabil. Vid tecken till skada även i de bakre komponenterna så som SI-led eller sakrum så är den troligen instabil. Större felställning i fraktur i os pubis (enstaka ≥ 1,5 cm eller flera mindre) kan tyda på skada även i bakre delar, utred i så fall gärna med DT.

Tecken till instabil skada som handläggs på helt annat sätt (se Bäckenfraktur):

 • symfysvidgning >2,5 cm
 • vidgning/dislokation av sakroiliakaleden
 • vertikal dislokation >1 cm eller nytillkommen benlängdsskillnad > 1 cm
 • upphävd förmåga till in- eller utåtrotation pga. rotatorisk deformitet i bäckenet
 • avulsionsfrakturer av spina iliaca, tuber ischiadicum och/eller L 5-kotans transversalutskott
 • svårmobiliserad och/eller multitraumapatient

Relativa operationsindikationer inkluderar:

 • Patienter som inte går att mobilisera p.g.a. instabilitetssmärta.
 • Kvinnor i fertil ålder med felställd bäckenring

Vid stabil skada och om patienten klarar att gå hem/till sitt boende med smärtlindring och remiss till fysioterapeut så är det bra, läggs annars in för smärtlindring, mobilisering och vid behov vårdplanering.

ICD-10

 • S32.5: Fraktur på os pubis
 • S32.50: Fraktur på os pubis, sluten
 • S32.51: Fraktur på os pubis, öppen

Referenser

 1. Initial handläggning avgörande vid svår bäckenskada, Läkartidningen, nr 7 2013
 2. Skelett- och ledskador av läkarna vid ortopedkliniken i Karlstad, ISBN 978-91-88840-06-6
 3. Acetabularfraktur och bäckenringskada.ORT, rutin Sahlgrenska Sjukhuset (besökt 2021-07-02)

Uppdaterad: 2021-07-02 07:01:34 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies