orto.nu

START - Skador - Generellt - Osteomyelit

Skada: Osteomyelit

Definitioner

Osteit: infektion i ben

Osteomyelit: infektion i ben och benmärg

Akut osteomyelit: symtom < 10 dagar [1]

Kronisk osteomyelit: symtom > 1-3 månader med bennekros och/eller fistlar, kan uppkomma efter obehandlad akut osteomyelit eller t.ex. vid diabetesfotsår [1]

Brodieabscess: kronisk intraosseös abscess täckt av sklerotiskt ben och fibrotisk vävnad. Vanligare hos barn än vuxna.

Vårdnivå

Remiss till infektions- eller ortopedklinik vid misstanke

Akut osteomyelit

Symtom

 • Plötslig feber och/eller frossa [1]
 • Skelettsmärta, ömhet vid palpation av skelett [1]
 • Efter hand rodnad, svullnad och värmeökning [1]
 • Kan ge svullnad i närliggande led [1]

Handläggning

 • Blodprov med infektionsprover, SR och CRP är normalt förhöjda [1]
 • Två blododlingar [1]
 • Gärna punktion från skelett för direktmikroskopi, odling och cytologi, kan göras DT-lett [1]
 • Slätröntgenbild (kan vara normal) för diagnostik och framtida jämförelse [1]
 • Dränage av ev. abscess [1]
 • Diskutera med infektionskonsult
 • Inläggning med intravenös antibiotika tills feberfri och CRP sjunker, oftast kloxacillin tills odlingssvar. [1]
 • Vid terapisvikt så ev. DT vid behov följt av kirurgisk dränage av abscess och/eller excision av nekroser och sekvestrar. [1]
 • Efter hand byte till peroral antibiotika, ofta flukloxacillin med total behandlingstid 6-8 veckor, diskutera med infektionskonsult. [1]

Brodieabscess

Synonymer

 • Brodies abscess

Bakgrund

Kronisk intraosseös abscess som kapslats in i benet. Får utseende vid röntgenundersökning som liknar osteoid osteom med lytisk erosion med sklerotiska kanter.

Symtom

 • Lokal smärta, särskilt nattetid, oftast i tibiametafys

Handläggning

 • Kan utredas med DT eller MR
 • Blodprov med inflammationsmarkörer (kan vara normala)
 • Operation med odling och urskrapning med curette. Vid stora hålrum så bengraft.
 • Antibiotika, ofta minst 4 veckor

Kronisk osteomyelit

Symtom

 • Svårläkt sår, kan ha ben i dagen
 • Fistlar

Diagnos

 • Slätröntgen
  eller
 • Positiv odling
  eller
 • PAD

Handläggning

 • Vid infekterat sår där man kan känna ben i sårbotten bör slätröntgen utföras. [1]
 • Slätröntgen, ev DT för kartläggning och utredning av ev. abscessbildning. Ibland MR scintigrafi och/eller PET för att utreda utbredning. [1]
 • Blodprov med infektionsprover (som kan vara normala).
 • Vävnadsbiopsier helst genom intakt hud för direktmikroskopi och odling, ev. PCR, ev. PAD. Vid antibiotikabehandling så bör denna vara utsatt minst 2 veckor innan biopsi. [1]
 • Kontakt med infektionskonsult.
 • Sårrevision med debridering av icke viabel vävnad, inkl. nekrotiskt skelett. Vid större osteomyelit så kan det bli omfattande kirurgi. [1]
 • Avlastning av sår och skelett. [1]
 • Ofta peroral antiobiotikabehandling med flukloxacillin 1,5 g x 3 i upp till 6 månader. [1]
 • Vid fotsår: remittera för kärlkirurgisk bedömning och åtgärd om sådan inte redan är utförd. [1]
 • Vid osteit/osteomyelit vid diabetesfotsår: uppföljning via diabetesfotmottagning om sådan finns. [1]

ICD-10

 • M46.2: Osteomyelit i kota
 • M86.0: Akut hematogen osteomyelit
 • M86.0B: Akut hematogen osteomyelit i axelled/överarm
 • M86.0C: Akut hematogen osteomyelit i armbåge/underarm
 • M86.0D: Akut hematogen osteomyelit i handled/hand
 • M86.0E: Akut hematogen osteomyelit i bäckenet
 • M86.0F: Akut hematogen osteomyelit i höftled/lårben
 • M86.0G: Akut hematogen osteomyelit i knäled/underben
 • M86.0H: Akut hematogen osteomyelit i fotled/fot
 • M86.1: Annan akut osteomyelit
 • M86.1B: Annan akut osteomyelit i axelled/överarm
 • M86.1C: Annan akut osteomyelit i armbåge/underarm
 • M86.1D: Annan akut osteomyelit i handled/hand
 • M86.1E: Annan akut osteomyelit i bäckenet
 • M86.1F: Annan akut osteomyelit i höftled/lårben
 • M86.1G: Annan akut osteomyelit i knäled/underben
 • M86.1H: Annan akut osteomyelit i fotled/fot
 • M86.2: Subakut osteomyelit
 • M86.4: Kronisk osteomyelit med draining sinus
 • M86.5: Annan kronisk hematogen osteomyelit
 • M86.6: Annan specificerad kronisk osteomyelit
 • M86.6B: Kronisk osteomyelit i axelled/överarm
 • M86.6C: Kronisk osteomyelit i armbåge/underarm
 • M86.6D: Kronisk osteomyelit i handled/hand
 • M86.6E: Kronisk osteomyelit i bäckenet
 • M86.6F: Kronisk osteomyelit i höftled/lårben
 • M86.6G: Kronisk osteomyelit i knäled/underben
 • M86.6H: Kronisk osteomyelit i fotled/fot
 • M86.8: Annan osteomyelit
 • M86.9: Osteomyelit, ospecificerad

Referenser

 1. Led- och skelettinfektioner – Vårdprogram från SILF (besökt 2020-01-24)

Uppdaterad: 2023-06-08 09:21:13 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies