orto.nu

START - Skador - Bäcken/höft/femur - Koxartros/artros höft

Skada: Koxartros/artros höft

Synonymer

Coxartros

Definitioner

Primär artros: utan känd anledning

Sekundär artros: efter ledskada (t.ex. meniskskada eller lednära fraktur), ledinfektion, medfödda tillstånd m.m.

Orsaker

Ökad risk vid:

 • kvinnligt kön
 • hög ålder
 • ärftlighet
 • belastande arbete
 • övervikt
 • elitidrottande
 • tidigare höfttrauma.

Symtom

Besvären varierar från dag till dag och från vecka till vecka. Typiska symtom:

 • Belastningssmärta
 • Vilovärk (särskilt efter belastning)
 • Funktionsstörning (hälta, stelhet, rörelseinskränkning, gångproblem, igångsättningssmärta)
 • Svullnad, värmeökning, ömhet
 • Felställning
 • Instabilitet

På vårdcentral

 • Smärtlindring med paracetamol och COX-hämmare när det inte är kontraindicerat [2]
 • Artrosskola eller motsvarande i minst 3 månader [2]
 • Vid oklar diagnos eller inför remiss till ortopedklinik: belastad slätröntgen och bäckenbild med referenskula [2]
 • Vid stora besvär trots genomgången artrosskola, och positiv till kirurgi: remiss till ortopedklinik [2]

På ortopedklinik

Remissbedömning

 • Kontrollera att det finns belastad röntgenbild och bäckenbild med referenskula
 • Kontrollera att patienten genomgått artrosskola

Utredning

Diagnosen ställs kliniskt, med samlad bild av anamnes och status. Belastad röntgenbild för att utesluta annan orsak som tumör, artrit m.m. Röntgenbild svarar ofta dåligt mot upplevda besvär.

 • Anamnes:
  • Belastningssmärta?
  • Genomgången artrosskola?
  • Gångsträcka?
  • Smärtlindring?
  • Vilovärk - sömnstörning?
 • Status:
  • Gångmönster
  • Benlängdsskillnad
  • Extensionsdefekt, flexionsförmåga
  • Inåt- och utåtrotation, fr.a. inåtrotation är känsligt för artros
  • Smärta latarelt och i ljumske
  • Distalstatus, hudstatus
 • Belastad röntgen:
  • Minskad ledspringa
  • Osteofyter (regeneration av ben på fel plats)
  • Förtjockning av subkondralt ben
  • Subkondrala bencystor
  • Bendeformering
  • Ledkulan förlorar sin runda form

Behandling

 • Ickekirurgiskt
  • Information om vikten av rörelse. Börja försiktigt, det kan göra ont i början
  • Gånghjälpmedel (käpp, krycka, gåstavar, rullator)
  • Sjukgymnastik
  • Viktreduktion vid behov
  • Smärtstillande vid behov, paracetamol, ASA, NSAID, opioider
  • Lokalbehandling med kortisoninjektion kan ge god smärtlindring upp till 6 månader.
 • Kirurgiskt när ickekirurgisk behandling sviktar, kraftig smärta eller försämrad funktion. Vid bra benkvalitet och avsaknad av artrit så ocementerad, annars cementerad.
  Talar för protes Talar emot protes
  • Uttalad smärta
  • Kort gångsträcka
  • Långvariga besvär
  • Ej provat icke-kirurgisk behandling
  • Andra allvarliga sjukdomar
  • Normal röntgenbild
  • Dåligt lokalt hudstatus
  • Bristande följsamhet till postoperativa ordinationer

Komplikationer

 • Ca 90 % blir nöjda med protesoperation
 • Protesluxation, ca 3 % drabbas
 • Protesinfektion, ca 0,5 % drabbas [1]
 • Proteslossning
 • Protesförslitning
 • Protesnära fraktur

ICD-10

 • M16.0: Primär koxartros, dubbelsidig
 • M16.1: Annan primär koxartros
 • M16.2: Koxartros orsakad av dysplasi, dubbelsidig
 • M16.3: Annan dysplastisk koxartros
 • M16.4: Posttraumatisk koxartros, dubbelsidig
 • M16.5: Annan posttraumatisk koxartros
 • M16.6: Annan sekundär koxartros, dubbelsidig
 • M16.7: Annan sekundär koxartros
 • M16.9: Koxartros, ospecificerad

Referenser

 1. Ledprotesinfektioner på Internetmedicin (besökt 2018-12-21)
 2. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2019-11-18)

Uppdaterad: 2024-05-11 23:24:52 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies