orto.nu

START - Skador - Armbåge/underarm - Luxation armbåge

Skada: Luxation armbåge

På akuten

 • Som vanligt - anamnes, inspektion, palpation. Distalstatus är extra viktigt, särskilt ulnarisnerven kan påverkas (sensorik ulnart, fingerspretning).
 • Slätröntgen.
 • Om samtidig fraktur:
  • Diskutera med bakjour. Om felställd så ofta operation.
 • Reponera, vid dorsal luxation av underarmen (vanligast):
  • Ordinera t.ex. morfin 5 mg och midazolam 0,5-1 mg i.v., vänta några minuter.
  • Håll armbågen flekterad ca 45°, drag i underarmen medan assistent håller emot i överarm.
  • Om det inte hjälper så prova att ha armbågen flekterad ca 45° och trycka med tummarna på olekranon från dorsalsidan.
 • Efter reponering:
  • Undersök distalstatus igen.
  • Kontrollera stabilitet genom att extendera och supinera resp. flektera och pronera i armbåge. Skada på laterala kollateralligamentet behöver ofta repareras kirurgiskt, det mediala kollateralligamentet behöver sällan åtgärdas [1].
  • Sätt axelförband (tygpåse) eller collar'n'cuff [1], alt. lång dorsal gipsskena med 90-100° i armbåge, lätt pronation. Patienten ska inte extendera mer än 90° men får flektera fritt.
  • Kontrollröntgen, drop sign (avstånd i leden mellan humerus och ulna) ≥ 4 mm tyder på instabilitet.
  • Återbesök med kontrollröntgen, avgipsning och stabilitetskontroll efter 5-7 dagar (se nedan).
  • Det är vanligt med re-luxationer och 50 % får kvarvarande nedsatt rörelseomfång.

På återbesök

 • Avgipsad kontrollröntgen. [1]
 • Kontrollera röntgenbilden.
 • Hematom och svullnad tyder på större skada och möjlig instabilitet.
 • Kontrollera stabilitet i armbågen genom att extendera och supinera resp. flektera och pronera i armbågen:
  • Vid tydlig stabilitet: remiss till fysioterapeut. [1]
   • Undvik varus- och valgusvackling i 3 månader. [1]
   • Undvik töjning i laterala ligament. [1]
   • Undvik axiell kompression av underarm. [1]
  • Vid instabilitet: sätt nytt gips i ytterligare 2-3 veckor, därefter nytt återbesök. [1]
   • Lateral kollateralligamentskada opereras, men sällan medial.
  • Vid osäkerhet så kan man ev. kontrollera stabilitet vid varus-, valgusvackling och rotation i genomlysning

ICD-10

 • S53.1: Icke specificerad luxation i armbåge

Länkar

 1. Rutin för armbågsluxation, SU (giltig från 2015-11-12)
 2. Ortopedi - patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna av Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, ISBN 978-91-44-09084-9

Uppdaterad: 2024-03-29 15:41:34 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies