orto.nu

START - Skador - Nacke/rygg - Ryggskott (akut lumbago)

Skada: Ryggskott (akut lumbago)

Definitioner

 • Lumbago: värk i ländrygg
 • Akut lumbago: hastigt insättande värk i ländrygg. Används ofta som synonym för ryggskott.
 • Kronisk lumbago: ländryggssmärta som varat > 3 månader kallas ofta kronisk lumbago
 • Ischias: utstrålande smärta i ena eller båda benen, kan även inkludera nedsatt styrka och/eller nedsatt känsel
 • Lumbago-ischias: smärta i ländrygg kombinerat med utstrålande smärta i ben

Bakgrund

Man är inte överens om orsaken till lumbago, men beror troligen på muskulär obalans i kraftiga ryggmuskler. 

Symtom

 • Smärta i ländrygg, kan vara kraftig
 • Kommer typiskt morgonen efter tung eller ovan belastning, exempelvis efter flytt av möbler
 • Kan ha smärtutstrålning och/eller nedsatt styrka/sensorik i ena eller båda benen (ischias)

Utredning

 • Uteslut cauda equina, spondylodiskit och andra akuta orsaker till ryggvärk (se separat sida)

Behandling

 • Försök linda ryggsmärta med paracetamol och cox-hämmare, och ev. ischias med gabapentin och/eller Saroten®. Man kan prova att minska muskelspänning med Paraflex®. (Se även Smärtlindring)
 • Inaktivitet förlänger besvären, rekommendera normalt aktivitet, undvik sjukskrivning
 • Remiss till fysioterapi
 • Smärtan bör minska spontant inom några veckor

ICD-10

 • M54.9: Ryggvärk, ospecificerad
 • M54.3: Ischias
 • M54.4: Lumbago med ischias
 • M54.5: Lumbago (Ryggskott)
 1. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård VGR (giltig till maj 2021)

Uppdaterad: 2021-06-30 18:29:19 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies