orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Fraktur kalkaneus

Skada: Fraktur kalkaneus

Böhlervinkel: vinkel mellan kalkaneus två superiora ytor i sidovy. Ska normalt vara 140-150°.

På akuten

Stressfraktur

Gips och avlastning i 6 veckor. [3]

Lågenergivåld

Mindre extraartikulära avulsionsfrakturer: elastisk linda.

Mindre avulsion av proc. anterior calcanei: gips och avlastning 4-6 veckor. Kan ge långvariga besvär, man kan efter några månader injicera kortison i sinus tarsi. Vid ännu mer långvariga besvär kan man extrahera ev. löst fragment, men osäkert om det ger minskad smärta.

Fraktur i proc. anterior calcanei

Högenergivåld

Kan bero på högenergivåld, var då frikostig med kompletterande undersökning av t.ex. av kotor, bäcken och andra fotskador.

Utreds med slätröntgen. Vid misstänkt luxation mot talus så beställ akut DT. Vid ledpåverkan subtalärt så beställ poliklinisk DT inom 2 dagar.

Oklart evidensläge för kirurgi/icke kirurgi. Diskutera med patient och bakjour.

Akut kirurgi:

 • Tungfraktur (där kalkaneus delat sig så fästet för akillessenan dras proximalt, se bilder) ska opereras med 2-3 grova kannulerade skruvar så snabbt som möjligt, ev. även nattetid

  Tungfraktur

 • Öppen fraktur, ge antibiotikaprofylax cloxacillin 2 g x 3-4, opereras inom 6-8 timmar
 • Luxationsfraktur mellan kalkaneus och talus, opereras inom 6-8 timmar


Subakut kirurgi:

 • Komminuta intraartikulära frakturer med ledytehak eller med diastas över 5 mm (Sanders typ 2 och 3)
 • Kraftigt breddökad kalkaneus med tuber i varus och uträtad Böhlervinkel
 • Utpressad lateral vägg på kalkaneus där fibulaspetsen ledar mot kalkaneus och som därmed ger peroneusseneinklämning


Talar i övrigt för icke-kirurgisk behandling:

 • Stressfraktur: avlastad gipsbehandling i 6 veckor [3]
 • Fraktur i proc. anterior som involverar < 25 % av ledyta mot kuboideum: avlastad gipsbehandling i 12 veckor [3]
 • Odislocerad intraartikulär fraktur:  ickekirurgisk behandling [4]
 • Mycket kraftigt komminuta frakturer (Typ Sanders 4)
 • Diabetes
 • Ålder > 65 år
 • Rökare
 • Pågående kortisonmedicinering/annan immunosupression/osteoporos

I väntan på kirurgi: linda med stabil elastisk Dauerlinda, ordinera högläge. Det är vanligt med kraftig svullnad, kan behöva vänta på avsvällning i 5-10 dagar. Om patienten är mycket smärtpåverkad och har svårt att få upp foten i 90°-läge i fotleden, överväg dorsal gipsskena efter att foten lindats för att undvika spetsfotsfelställning och kort hälsena vid kommande operation.

Efter kirurgi:

 • Cirkulär underbensgips, röntgenkontroll av läget
 • Trolig hemgång dag 2-3
 • Avlastning och gips i 3 veckor. Därefter suturtagning på ortopedmottagningen, helst till operatören.
 • Rörlighetsträning påbörjas efter avgipsning vid 3 veckor postop.
 • Belastning till smärtgräns påbörjas efter 6 veckor.
 • Full belastning eftersträvas och uppmuntras efter 9 veckor.
 • Återbesök till operatören efter ca 12 veckor.
 • Remiss till sjukgymnast skrivs vid hemgång, bör komma igång efter avgipsning när såret är i god läkning.
 • Sjukskrivning: Om gående och stående arbete minst 4 månaders sjukskrivning. Upp till sex månader är normalt och arbetsåtergång bör ske gradvis. Individuell anpassning vid sittande arbete.
 • Remiss till OTA för gipsavgjutning/inlägg ca 6 veckor efter operation. Begär fotbädd, eller förtydliga som inlägg av Langetyp dock av halvhårt material av Novothermtyp, ej särskilt högt baktill och som slutar vid MTP-lederna. Detta skall vara klart då patienten får börja belasta till smärta efter 6 veckor. Inlägget skall användas då foten belastas i ca 6 månader.
 • Mjukfotbädd kan användas för komfort efter 6 månader om patienten så önskar

Vid icke-kirurgisk behandling:

 • I första hand elastisk linda (Dauerlinda), men om tendens till spetsfot p.g.a. smärta så gips.
 • Avlastning i 6 veckor
 • Äldre patienter som inte klarar att avlasta kan må väl av att gipsbehandlas i 6 veckor och då tillåtas belasta partiellt/stegmarkera.
 • Smärtstillande medicinering
 • Högläge för att undvika blåsbildning
 • Om foten är mycket svullen, röntgenologiskt kraftigt komminut fraktur eller bilaterala frakturer kan det behövas inneliggande vård initialt.
 • Om komminut fraktur bör man överväga remiss för skoinlägg. Avgjutningen bör göras efter ca 6 veckor när svullnaden har gått ner.
 • Remiss till sjukgymnast.
  • Fri rörlighetsträning påbörjas direkt utifrån vad smärtan medger.
  • Belastning till smärtgräns påbörjas efter 6 veckor.
  • Full belastning eftersträvas och uppmuntras efter 9 veckor.
 • Återbesök efter behov beroende på arbete och hjälp med remisser till ortopedtekniska avdelningen.
 • Bör träffa kalkaneusoperatör efter ca 4 månader.

ICD-10

 • S92.0: Fraktur på kalkaneus
 • S92.00: Fraktur på kalkaneus, sluten
 • S92.01: Fraktur på kalkaneus, öppen

Länkar

 1. Calcaneusfrakturer - akuta, SU (giltig från 2016-11-04, ej längre tillgänglig)
 2. Fot - Calcaneusfraktur - FYS, SU (giltig från 2014-09-25, ej längre tillgänglig)
 3. Calcaneus Fractures – Trauma på Orthobullets (besökt 2018-04-11)
 4. Calcaneus- och talusfrakturer, hos vuxna på internetmedicin.se (besökt 2023-08-06)

Uppdaterad: 2023-11-21 21:25:48 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies