orto.nu

START - Skador - Hand - UCL-skada tumme

Skada: UCL-skada tumme

Vid kraftig radialdeviation av tummen så kan ulnara kollateralligementet (UCL) gå av, vikas och hamna under adduktormuskelns aponeuros. Detta gör att ändarna inte ligger mot varandra och inte kan läka ihop. En följd av detta kan bli att man förlorar sitt pincettgrepp och t.ex. får svårt att hålla en penna.

På vårdcentral

 • Slätröntgen av tumme [2]
 • Vid uppenbart stabil vid sidovackling: remiss till arbetsterapeut för ortos och träningsprogram [2]
 • Annars: akutremiss till ortopedklinik för vidare handläggning [2]
 • I praktiken vid misstanke om UCL-skada: remiss för slätröntgen inom någon dag och därefter till ortopedakuten oavsett röntgenresultat.

Handläggning

 • Beställ slätröntgen vid misstanke, leta efter avulsionsfraktur proximalt/ulnart på grundfalang.
 • Undersök distalstatus.
 • Palpera ulnart runt MCP1, de proximala och distala fästena för UCL. Ömhet tyder på skada.
 • Om avulsionsfraktur så sätt gips (tumklyka) och:
  • Om fragmentet roterat eller felställt > 2 mm: Förbered för poliklinisk operation med perkutan, ev. öppen, stiftning av fragmentet
  • Om fragmentet ej felställt: Gips (tumklyka), remiss till arbetsterapeut för avgipsning efter 3 veckor och därefter stabilitetstest och rörelseträning
 • Annars:
  • Prova att sidovackla MCP1, i sträckt och semiflekterat läge. Normalt så ska det vara ej ömmande, med tydligt stopp och sidlikt med andra tummen. Vackling > 30° eller > 10° mer än andra sidan tyder på skada [1]. Pincettgrepp med pekfingret tryckande på tummens ulnara sida med god kraft tyder på intakt UCL.
  • Om det inte går att prova sidovackling p.g.a. smärta, prova något av:
   • Lägg tumbasblockad och prova igen [1]
    eller
   • Sätt gips (tumklyka) och boka återbesök efter en vecka, smärtan bör då ha minskat [1]
  • Vid smärta men stabil vid sidovackling: tyder på partiell skada. Gipsbehandling (tumklyka) i minst 3 veckor, därefter remiss till arbetsterapeut för utprovning av ortos i ytterligare 2 veckor och därefter rörelseträning.
  • Vid misstanke om ruptur: sätt gips (tumklyka) och förbered för poliklinisk öppen operation med sutur av UCL, en sådan operation bör göras inom ca 3 (kanske 4) veckor efter skadan. Gips i 5 veckor efter operation. [1]

ICD-10

 • S63.4: Traumatisk ruptur av ligament i finger vid metakarpofalangealled (leder) och interfalangealled (leder)

Referenser

 1. Akuta tillstånd, handkirurgen på SU (besökt 2019-01-27)
 2. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2018-06-27)

Uppdaterad: 2024-05-11 23:19:42 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies