orto.nu

START - Operationer - Fasta inför operation

Operation: Fasta inför operation

Fasta inför operation

 • Klara vätskor: ≥ 2 timmar (ev. 1 timma vid elektiva operationer hos barn [2])
 • Trögflytande vätskor utan bitar: ≥ 4 timmar
 • Övrig mat: ≥ 6 timmar
 • Om man måste söva patient ändå, använd RSII (Rapid Sequence Induction and Inhalation)

Under kortvarig fasta:

 • 2 liter 10 % (100 mg/ml) glukos med 40 Na + 20 K
  och
 • 1 liter Ringeracetat per dygn.

För barn > 1 vecka gammal: glukos 5% med Na 130-150 och K 20-40, totalt per dygn [1, 3]:

 • 10 kg: 1000 ml
 • 20 kg: 1500ml
 • 30 kg: 1700 ml
 • 40 kg: 1900 ml
 • 50 kg: 2100 ml

Referenser

 1. Information från Läkemedelsverket, nr 2 2018 (besökt 2018-08-27)
 2. Lakartidningen.se 2019-02-08 (besökt 2019-05-01)
 3. Vätske- och nutritionsbehandling, Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen (besökt 2020-01-20)
Uppdaterad: 2020-07-24 20:20:21 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies