orto.nu

START - Skador - Knä/underben - Meniskskada

Skada: Meniskskada

Symtom

 • Smärta i knävecket
 • Huggande smärta vid knäböjning eller vridning
 • Smärta vid palpation över ledspringor
 • Smärta vid test t.ex. McMurray, Apley, hyperextension eller Thessaly
 • Hydrops utan hemartros som kommer något dygn efter trauma

På akuten/på mottagning

Vid misstanke om meniskskada ska slätröntgen av knä göras om det inte redan är gjort.

Inslagen menisk

Det kan hända att en patient kommer in till sjukhuset med helt låst knäled. Man kan då försöka låsa upp den:

 • Injicera 10-15 ml lokalbedövning i knäleden.
 • Vänta 10-15 minuter
 • Försök att manipulera knät genom att försiktigt rotera inåt/utåt och flektera/extendera i knät så att det inslagna fragmentet flyttas och knät kan flektera.
 • Använd sedan ev. en knäortos upplåst t.ex. 0-30° för att förhindra ny låsning.
 • Beställ en MR-undersökning, om knät är låst så inom någon dag, om det är upplåst så inom 1 vecka. Därefter kontakt med artroteamet.
 • Förbered för artroskopisk operation med menisksuturering.

Annan misstänkt meniskskada

Meniskskada kan behandlas kirurgiskt eller ickekirurgiskt med sjukgymnastik, det finns inte konsensus om operationsindikation. De flesta blir bra utan kirurgi, ökad indikation för kirurgi hos unga. För att få säker diagnos krävs oftast MR eller artroskopi.

Ett förslag till handläggning:

 • Ung person > 14 år med traumatisk misstänkt meniskskada:
  • Sjukgymnastik 3-6 veckor, därefter återbesök. Om fortfarande stora besvär så beställ MR och förbered poliklinisk artroskopi med sutur eller resektion.
  • Resektion ger kort återhämtningstid (2-3 veckor [1]) men kraftigt ökad risk för senare artros.
  • Menisksutur ger längre återhämtningstid (4-6 månader [1]) men mindre risk för artros.
 • Äldre person:
  • Sjukgymnastik 6 månader. Instruera patienten att söka vård igen (vårdcentral eller ortopedklinik) för ställningstagande till MR, artroskopi eller protes om fortfarande stora besvär efter detta.
  • Vid samtidig artros ska artroskopisk meniskresektion eller -excision inte göras. [2]

ICD-10

 • M23.2: Förändring i menisken orsakad av gammal ruptur eller skada
 • M23.2L: Meniskruptur (gammal) lateralt i knäled
 • M23.2M: Meniskruptur (gammal) medialt i knäled
 • M23.3: Andra meniskförändringar
 • M23.3L: Andra meniskförändringar lateralt i knäled
 • M23.3M: Andra meniskförändringar medialt i knäled
 • S83.2: Meniskruptur, aktuell
 • S83.2L: Lateral traumatisk meniskruptur i knäled
 • S83.2M: Medial traumatisk meniskruptur i knäled
 • S83.2X: Traumatisk meniskruptur UNS i knäled

Referenser

 1. Knätrauma (mjukdelsskador) på Internetmedicin (besökt 2018-03-28)
 2. Artroskopisk kirurgi saknar effekt vid artros i knä och leder till höga kostnader, SBU (besökt 2020-07-18)
 3. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020
 4. Skelett- och ledskador av läkarna vid ortopedkliniken i Karlstad, ISBN 9789188840066
 5. Ortopedi på akuten av Sven-Anders Sölveborn, ISBN 9789113028606

Uppdaterad: 2021-03-26 14:38:25 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies