orto.nu

START - Skador - Generellt - Bettskador

Skada: Bettskador

Katt

Djupa bettskador av katt blir ofta infekterade om de sitter på händer, inte lika hög risk t.ex. i ansikte eller på ben.

OBS! Pasteurella multocida ger ofta snabb infektion och täcks dåligt av kloxacillin, klindamycin, erytromycin eller cefadroxil!

Rengöring som vanligt, men lämna gärna såret öppet.
Vid skada nära led eller senskidor så profylax med Kåvepenin 1 g x 3 i 5 dagar (alt. doxycyklin).
Vid tydlig infektion så Kåvepenin 1 g x 3 i 7-10 dagar, vid kraftigare infektion ev. amoxicillin 1 g x 3 i 7-10 dagar, vid PC-allergi doxycyklin 100 mg 2x1 dag 1, sedan 1x1, totalt 10 dagar.
Vid ännu kraftigare infektion ev. inneliggande vård med bensyl-PC 3 g x 3 i.v.

Hund

Oftare större sårskador än katt, men mer sällan infekterade.
Handläggning i stort enligt Akuta sår, men lämna gärna såret öppet.

OBS! Pasteurella multocida ger ofta snabb infektion och täcks dåligt av kloxacillin, klindamycin, erytromycin eller cefadroxil!

Vid skada nära led eller senskidor så profylax med amoxicillin 500 mg x 3 i 5 dagar (alt. doxycyklin).
Vid tydlig infektion så amoxicillin 500 mg x 3 i 10 dagar, vid PC-allergi doxycyklin 100 mg 2x1 dag 1, sedan 1x1, totalt 10 dagar.
Vid ännu kraftigare infektion ev. inneliggande vård med bensyl-PC 3 g x 3 i.v.

Människa

Var särskilt uppmärksam på öppna suprakondylära frakturer, det kan vara märke efter tänder och bli infekterad som vid bettskada.
Handläggning i stort enligt Akuta sår, men lämna gärna såret öppet.

OBS! Pasteurella multocida ger ofta snabb infektion och täcks dåligt av kloxacillin, klindamycin, erytromycin eller cefadroxil!

Vid skada nära led eller senskidor så profylax med amoxicillin 1 g x 3 i 5 dagar (alt. doxycyklin).
Vid tydlig infektion så amoxicillin 1 g x 3 i 10 dagar, vid PC-allergi doxycyklin 100 mg 2x1 dag 1, sedan 1x1, totalt 10 dagar.
Vid ännu kraftigare infektion ev. inneliggande vård med bensyl-PC 3 g x 3 i.v.

ICD-10

T.ex.:

 • S01.8: Sårskada på andra specificerade delar av huvudet
 • S11.8: Sårskada på andra specificerade delar av halsen
 • S41.1: Sårskada på överarm
 • S51.0: Sårskada på armbåge
 • S51.9: Sårskada på underarm med icke specificerad lokalisation
 • S61.0: Sårskada på finger utan skada på nagel
 • S61.1: Sårskada på finger med skada på nagel
 • S61.7: Multipla sårskador på handled och hand
 • S61.8: Sårskada på andra specificerade delar av handled och hand
 • S61.9: Sårskada på handled och hand med icke specificerad lokalisation
 • S71.1: Sårskada på lår
 • S81.0: Sårskada på knä
 • S81.7: Multipla sårskador på underben
 • S81.8: Sårskada på andra specificerade delar av underben
 • S81.9: Sårskada på underben med icke specificerad lokalisation
 • S91.0: Sårskada på fotled
 • S91.1: Sårskada på tå utan skada på nagel
 • S91.2: Sårskada på tå med skada på nagel
 • S91.3: Sårskada på andra delar av fot
 • S91.7: Multipla sårskador på fotled och fot
 • T01.2: Sårskador som engagerar flera regioner av övre extremitet
 • T01.3: Sårskador som engagerar flera regioner av nedre extremitet
 • T01.6: Sårskador som engagerar flera regioner av övre extremitet jämte nedre extremitet
 • T01.8: Sårskador som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner
 • T01.9: Multipla sårskador, ospecificerade
 • T11.1: Sårskada på övre extremitet, nivå ospecificerad
 • T13.1: Sårskada på nedre extremitet, nivå ospecificerad
 • T14.1: Sårskada på icke specificerad kroppsregion
 • T14.1:B Öppen sårskada, ospecificerad
 • T14.1:X Ospecificerad sårskada på icke specificerad kroppsregion

Referenser

 1. Bett av hund och katt på Internetmedicin (besökt 2018-02-13)
 2. Bettinfektioner. Kattbett. Hundbett. Människobett. Grisbett. på PraktiskMedicin (besökt 2018-02-13)

Uppdaterad: 2021-11-22 20:29:22 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies