orto.nu

START - Behandlingar - Punktionsteknik/injektionsteknik - Punktion/kortisoninjektion i axel

Behandling: Punktion/kortisoninjektion i axel

Man kan injicera kortison antingen subakromiellt eller intraartikulärt. Teknikerna är snarlika, det som skiljer är indikation, vart man riktar injektionen och i vis mån dosering.

Uppdaterad: 2020-01-22 07:59:21 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies