orto.nu

START - Skador - Hand - Nervskador i hand

Skada: Nervskador i hand

De viktigaste digitalnerverna är tummens båda volara grenar, pekfingrets radiala/volara och lillfingrets ulnara/volara gren.

Efter nervsuturering så får man ofta endast skyddskänsel. Helst vill man suturera inom 2 dygn, men kan göras inom 6 veckor. Vid senare upptäckta skador så kan man eventuellt göra sekundärsutur eller nervtransplantation. [1]

Handläggning

 • Undersök noggrannt sensorik och motorik.
  • Sensorik med:
   • 2PD på alla fingrars 4 kvadranter. Normalt < 5 mm, om > 10 mm så måste man misstänka total nervskada (digitalnerver, n. ulnaris, n. medianus).
   • Sensorik på handrygg (n. radialis).
  • Dorsalextension av handled (n. radialis extrinsic)
  • Palmarabduktion av tumme (n. medianus extrinsic)
  • Opposition av tumme (n. medianus intrinsic)
  • Ulnardeviation av handdled (n. ulnaris extrinsic)
  • Abduktion av pekfinger, V-tecknet (n. ulnaris intrinsic)
 • Vid sluten skada (inget sår):
  • Troligen neurapraxi beroende på kompression, traktion eller kontusion. Nerven brukar återhämta sig inom 6 veckor [1].
  • Även vid total nervruptur så kan den växa ut igen, vägledd av epineurium [1].
  • Immobilisera med gips för att optimera läkningsförhållandena, följ upp med återbesök och avgipsning efter 1-2 veckor, därefter återbesök vid behov för att kontrollera och dokumentera nervfunktion.
 • Vid öppen skada:
  • Vid misstänkt inkomplett skada (funktionen ej utslagen):
   • Suturera skadan.
   • Gärna immobilisering i gips för att optimera läkningsförhållandena om lämpligt med tanke på skadan.
   • Återbesök efter 1 vecka med avgipsning och ny statuskontroll (man kan suturera nerver upp till 6 veckor efter skada) [1]
  • Vid misstänkt komplett skada:
   • Vid liten stickskada eller liknande med litet hudsår:
    • Troligen expektans, nervändarna bör då ligga väl adapterade [1]
   • Vid skada distalt om DIP resp. IP-led:
    • Troligen expektans, nerverna delar sig i denna nivå och blir mycket små.
   • Vid skada proximalt om DIP resp. IP-led:
    • Troligen operation med nervsutur inom 2 (max 10) dygn, för att försöka återfå viss funktion och förhindra neurombildning [1]. Diskutera med bakjour/handkirurg.

ICD-10

 • S64.0: Skada på nervus ulnaris på handleds- och handnivå
 • S64.1: Skada på nervus medianus på handleds- och handnivå
 • S64.2: Skada på nervus radialis på handleds- och handnivå
 • S64.3: Skada på nerv till tumme
 • S64.4: Skada på nerv till annat finger
 • S64.7: Skada på multipla nerver på handleds- och handnivå
 • S64.8: Skada på andra specificerade nerver på handleds- och handnivå
 • S64.9: Skada på ospecificerad nerv på handleds- och handnivå

Referenser

 1. ABC om nervskador i handen, Läkartidningen (besökt 2019-02-21)

Uppdaterad: 2023-11-02 07:58:16 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies