orto.nu

START - Skador - Skuldra/axel/överarm - Fraktur nyckelben

Skada: Fraktur nyckelben

Klassificering

 1. Intermediära tredjedelen (vanligast)
 2. Laterala tredjedelen:
  • Neer typ 1: obetydlig dislokation, intakta coracoklavikulära ligament
  • Neer typ 2: dislocerad fraktur med ruptur av coronoidligamentet och ev. även trapezoidligamentet
  • Neer typ 3: involverande AC-led
 3. Mediala tredjedelen

På akuten

Det finns ingen konsensus om operationsindikation, det kan vara stora regionala skillnader. Men de flesta behandlas icke-kirurgiskt:

 • Vid lateral fraktur: återbesök med röntgenkontroll efter ca 1 vecka, de kan dislocera sent. Övriga: ingen uppföljning.
 • Collar'n'cuff i ett par veckor i smärtlindrande syfte
 • Information om bildning av callusknöl som minskar i storlek inom 2 år
 • Undvik smärtande rörelser 3-4 veckor, typiskt:
  • Höjning och sänkning av skuldra
  • Protraktion och retraktion(anterior-posterior rörelse av skuldra)
  • Rörelser över horisontalplanet
  • Adduktion framför eller bakom kroppen

Indikation för kirurgi (med platta eller märgspik) är omdiskuterad, diskuteras i så fall med bakjour vid något av:

 • Nerv-/kärlpåverkan - kräver normalt urakut handläggning
 • Ipsilateral fraktur på skuldra vilket kan leda till "floating shoulder"
 • Lateral fraktur utan benkontakt
 • Förkortning > 2 cm
 • Mycket stor felställning
 • Tvärställt intermediärfragment
 • Kraftigt, lokaliserat tryck mot huden
 • Höga krav vid cykling, simning och liknande

ICD-10

 • S42.0: Nyckelbensfraktur
 • S42.00: Nyckelbensfraktur, sluten
 • S42.01: Nyckelbensfraktur, öppen
 • S42.7: Multipla frakturer på nyckelben, skulderblad och humerus
 • S42.70: Multipla frakturer på nyckelben, skulderblad och humerus, sluten
 • S42.71: Multipla frakturer på nyckelben, skulderblad och humerus, öppen

Länkar

Uppdaterad: 2022-06-12 17:13:37 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies