orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Fraktur metatarsalben

Skada: Fraktur metatarsalben

Definitioner

Jones fraktur: Extraartikulär fraktur proximalt på metatarsale 5, på gränsen mellan metafys och diafys, transversell 1,5 till ca 3 cm distalt om proximala änden [1, 4], frakturlinjen ska inte gå in i leden mot kuboideum men mot metatarsale 4. Frakturer i detta område läker dåligt.
Längre proximalt: ofta avulsionsfraktur.
Längre distalt: ofta stressfraktur.


Mellan de röda strecken: ungefärligt läge för Jones-fraktur. Längre proximalt: avulsionsfraktur.

 
Exempel på Jones-frakturer, första bilden färsk, andra bilden ej läkt, tredje bilden efter operation.

Handläggning

Fraktur på flera metatarsalben:

Individuell bedömning, lägre tröskel för operation.

 • Sätt gipsstövel på akuten
 • Odislocerade frakturer:
  • Gipsstövel i 4-6 veckor, belastning påbörjas efter halva gipstiden [1]
   eller
  • Elastisk linda, och ökande belastning [4]
 • Dislocerade frakturer: Förbered för operation med öppen reposition och skruvfixation [1, 4]

Fraktur metatarsale 1:

 • Odislocerad fraktur, olika möjligheter:
  • Gipsstövel i 4-6 veckor, belastning påbörjas efter halva gipstiden [1]
   eller
  • Elastisk linda, ökande belastning [4]
   eller
  • Stabil sko, belastning till smärtgräns [2].
 • Felställning med sidoförskjutning < 3 mm [1] och vinkel < 10° [1, 2]:
  • Sätt gipsstövel på akuten
  • Förbered för poliklinisk operation med sluten reposition, perkutan stiftning [1, 2, 4], därefter gips 4 veckor [4].
 • Större felställning:
  • Sätt gipsstövel på akuten
  • Förbered för operation med öppen reposition och fixation, ofta med platta, ev. med stift eller skruv. Postoperativt gips i 6 veckor, avlastning endast vid ej stabil fixation. [1]
 • Fraktur metatarsalhuvudet:
  • Sätt gipsstövel på akuten
  • Förbered för operation med exakt reposition och stabil fixation [1]

Fraktur metatarsale 2-4:

 • Stressfraktur, odislocerad: Minskad belastning och skor med hård sula i 4-6 veckor, återbesök vid behov.
 • Odislocerad fraktur, olika möjligheter:
  • Gipsstövel i 4-6 veckor, belastning påbörjas efter halva gipstiden [1]
   eller
  • Elastisk linda, ökande belastning [4]
   eller
  • Stabil sko, belastning till smärtgräns [2].
 • Felställning med sidoförskjutning < 3 mm [1] och vinkel < 10° [1, 2] eller spiralfraktur med förkortning > 3 mm:
  • Sätt gipsstövel på akuten
  • Förbered för poliklinisk operation med sluten reposition, perkutan stiftning [1, 2, 4], därefter gips 4 veckor [4].
 • Större felställning:
  • Sätt gipsstövel på akuten
  • Förbered för operation med öppen reposition och fixation med stift eller skruv. Postoperativt gips i 6 veckor, avlastning endast vid ej stabil fixation. [1]

Fraktur metatarsale 5:

 • Avulsionsfraktur på basen av metatarsale 5 med rotation av fragmentet eller intraartikulär med felställning > 4-5 mm:
  • Ev. skruvfixation [1, 4]
 • Annan avulsionsfraktur på basen av metatarsale 5, inkl. intraartikulär:
  • Linda eller ortos, får belasta [1, 3, 4]
 • Jones fraktur:
  • Gipsstövel, avlastad i 6-8 veckor, om ej läkning efter 6 månader så skruvfixation, därefter gipsstövel i 6 veckor med partiell belastning. [1, 3]
   eller möjligen
  • Gipsstövel eller linda i 6 veckor, belastning till smärtgräns [4]
 • Stressfraktur, kronisk Jonesfraktur:
  • Gipsstövel i 4-6 veckor med successivt ökande belastning [4]
   eller
  • Förbered för operation med fixation med kompression och ev. bentransplantaton, särskilt vid felställning. [1, 4]
 • Odislocerad diafysär fraktur, olika möjligheter:
  • Gipsstövel i 4-6 veckor, belastning påbörjas efter halva gipstiden [1]
   eller
  • Elastisk linda, ökande belastning [4]
 • Felställning med sidoförskjutning < 3 mm [1] och vinkel < 10° [1]:
  • Sätt gipsstövel på akuten
  • Förbered för poliklinisk operation med sluten reposition, perkutan stiftning [1, 4], därefter gips 4 veckor [4].
 • Större felställning:
  • Sätt gipsstövel på akuten
  • Förbered för operation med öppen reposition och fixation med stift eller skruv. Postoperativt gips i 6 veckor, avlastning endast vid ej stabil fixation. [1]

ICD-10

 • S92.3: Fraktur på metatarsalben
 • S92.30: Fraktur på metatarsalben, sluten
 • S92.31: Fraktur på metatarsalben, öppen

Referenser

 1. Fotkirurgi av Fredrik Montgomery och Jan Lidström, ISBN 47-05204-X
 2. Metatarsal fractures på orthobullets.com (besökt 2018-12-03)
 3. 5th Metatarsal Base Fracture på orthobullets.com (besökt 2018-12-03)
 4. Framfotsfraktur, hos vuxna på internetmedicin (besökt 2018-12-03)

Uppdaterad: 2022-10-02 12:34:14 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies