orto.nu

START - Skador barn - Skuldra/axel/överarm - Fraktur nyckelben

Skada barn: Fraktur nyckelben (barn)

Innehåll (barn)

Klassificering (barn)

 1. Intermediära tredjedelen (vanligast)
 2. Laterala tredjedelen:
  • Neer typ 1: obetydlig dislokation, intakta coracoklavikulära ligament
  • Neer typ 2: dislocerad fraktur med ruptur av coronoidligamentet och ev. även trapezoidligamentet
  • Neer typ 3: involverande AC-led
 3. Mediala tredjedelen

På akuten (barn)

Behöver inte verifieras med röntgen vid typisk anamnes och status. Behandlas nästan alltid icke-kirurgiskt.

Diafysär klavikelfraktur (vanligast)

 • Vid hudpenetration eller då fragment riskerar att orsaka hudnekros: diskutera med bakjour, förbered för snar operation. [1]
 • Annars:
  • Informera om kallusknöl [1] som bildas men sedan tillbakabildas under upp till 2 år.
  • Mitella och vila av arm under 3 veckor. [1]
  • Bör undvika riskaktiviteter i 2-4 veckor efter trauma. [1]
  • Ingen vidare uppföljning. [1]

Lateral klavikelfyseolys

 • Vid felställning > 2 cm: Diskutera med bakjour, eventuellt operation. [1]
 • Annars:
  • Mitella (collar'n'cuff) och vila av arm i 2-3 veckor. [1]
  • Bör undvika riskaktiviteter i 6 veckor efter trauma. [1]

Medial klavikelfyseolys/luxation i SC-led

 • Kartläggs ev. med DT. [1]
 • Om klavikelmetafysen trycker på kärl, eller mot trakea och orsakar andningshinder [1]: Ring bakjour, förbered för snar operation.
 • Annars:
  • Fixera armen mot överkroppen med armbågsleden flekterad i 90° i 2-3 veckor. [1]
  • Bör undvika riskaktiviteter i 6 veckor efter trauma. [1]
  • Informera om kallusknöl [1] som bildas men sedan tillbakabildas under upp till 2 år.

ICD-10 (barn)

 • S42.0: Nyckelbensfraktur
 • S42.00: Nyckelbensfraktur, sluten
 • S42.01: Nyckelbensfraktur, öppen
 • S42.7: Multipla frakturer på nyckelben, skulderblad och humerus
 • S42.70: Multipla frakturer på nyckelben, skulderblad och humerus, sluten
 • S42.71: Multipla frakturer på nyckelben, skulderblad och humerus, öppen

Referenser (barn)

Uppdaterad: 2024-05-09 20:49:34 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies