orto.nu

START - Skador barn - Skuldra/axel/överarm - Fraktur nyckelben

Skada barn: Fraktur nyckelben (barn)

Innehåll

Klassificering

 1. Intermediära tredjedelen (vanligast)
 2. Laterala tredjedelen:
  • Neer typ 1: obetydlig dislokation, intakta coracoklavikulära ligament
  • Neer typ 2: dislocerad fraktur med ruptur av coronoidligamentet och ev. även trapezoidligamentet
  • Neer typ 3: involverande AC-led
 3. Mediala tredjedelen

På akuten

Behöver inte verifieras med röntgen vid typisk anamnes och status. Behandlas nästan alltid icke-kirurgiskt.

Diafysär klavikelfraktur (vanligast)

 • Vid hudpenetration eller då fragment riskerar att orsaka hudnekros: diskutera med bakjour, förbered för snar operation. [1]
 • Annars:
  • Informera om kallusknöl som bildas men sedan tillbakabildas under 2 år [1]
  • Mitella och vila av arm under 3-4 veckor [1]
  • Bör undvika risker i 6 veckor efter trauma [1]
  • Ingen vidare uppföljning [1]

Lateral klavikelfyseolys

 • Vid felställning > 2 cm: Diskutera med bakjour, eventuellt operation. [1]
 • Annars:
  • Mitella (collar'n'cuff) och vila av arm i 3-4 veckor. [1]
  • Bör undvika riskaktiviteter i 6 veckor efter trauma. [1]

Medial klavikelfyseolys/luxation i SC-led

 • Utreds med DT. [1]
 • Om klavikelmetafysen trycker på kärl, eller mot trakea och orsakar andningshinder [1] eller med stor felställning: Ring bakjour, förbered för snar operation.
 • Annars:
  • Arm fixerad mot överkroppen i 3 veckor, med armbågsled i 90°. [1]
  • Återbesök med klinisk kontroll 3 veckor efter trauma, med kontroll-DT vid behov. [1]
  • Bör undvika riskaktiviteter i 6 veckor efter trauma. [1]
  • Informera om kallusknöl som bildas men sedan tillbakabildas under 2 år. [1]

ICD-10

 • S42.0: Nyckelbensfraktur
 • S42.00: Nyckelbensfraktur, sluten
 • S42.01: Nyckelbensfraktur, öppen
 • S42.7: Multipla frakturer på nyckelben, skulderblad och humerus
 • S42.70: Multipla frakturer på nyckelben, skulderblad och humerus, sluten
 • S42.71: Multipla frakturer på nyckelben, skulderblad och humerus, öppen

Referenser

 • Barnfrakturer och luxationer i öppenvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus, giltig från 2016-04-15

Uppdaterad: 2021-06-04 17:08:05 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies