orto.nu

START - Undersökningar - Knä/underben

Undersökning: Knä/underben

Inspektion

 • Be patienten att klä av sig byxor, skor och strumpor
 • Inspektera gångmönster. Hälta, smärtkompensation, stelhet
 • Inspektera knä framifrån och bakifrån. Asymmetri? Patellahöjd. Varus/valgus? Bakercysta?
 • Svullnad? Lokaliserad/generell? Hydrops är lätt att se, slätar ut knäets konturer.

Palpation

Skelett:

 • Femur lateralt/medialt. Patella längs kanter och ovanpå. Tibia och fibula. Tuberositas tibia. Schlatter?

Led:

 • Knäledens ledspringor. Utgå från håligheter på sidor på patellarsenan. Lateralt/medialt.

Ligament:

 • Kollateralligament. Utgå från ledspringa, följ till ligament lateralt och medialt. (varus/valgusvackling underlättar). Palpera upp till femoral infästning och ner till fibula/tibia.
 • Patellarsena (nedan patella), ömhet tyder på hopparknä
 • Quadricepssena (ovan patella), tendinit?
 • Tractus iliotibialis, smärta över lateral femurkondyl tyder på löparknä

Muskler:

 • Quadricepsmuskel, hak, ömhet?

Rörelseomfång

 • Knäflexion, flektera med fötter på brits. 130-150 grader normalt, jämför de båda sidorna
 • Extension, lyft upp patientens fötter i tårna. Upp till -10 grader är normalt

Distalstatus

Specifika tester stabilitet (kollateralligament, korsband, menisker)

 • Kollateralligament. Sidovacklingstest.
  1. Medialligament. Rakt ben först (testar ligament plus korsband), sedan med 20 grader flexion (testar enbart ligament). Valgusvackla. Ska vara tydligt stopp
  2. Lateralligament. Samma princip. Varusvackla.
 • Korsband. Lachmans test och draglådetest, ev. Pivot shift.
  1. Lachman (bra i akutläge när hydrops föreligger, kräver mindre flexion). Lägg ditt ben under lår, en hand om femur, en om underben.et Avslappnat ben. 20-30 grader vinkel. Rucka upp och ner omväxlande. Tydlig dislokation och mjukt stopp = positivt test, tyder på främre korsbandsskada.
  2. Draglådetest. Flektera 90 grader och utåtrotera fötter. Sätt dig över fötterna. Greppa knä med bägge händer, tummar under ledspringa. Främre korsband/draglåda: dra mot dig, notera ev dislokation både framifrån och från sidan. Bakre korsband/draglåda: tryck ifrån dig. Mer kraft än främre. Tydligt stopp ska kännas.
  3. Pivot shift, testar ACL: rakt knä, håll ena handen om knät med tummen bakom fibula. Valguspressa knät, inåtrotera och flektera sedan knät. Knäppning kring fibulahuvudet är specifik för ACL-skada.
 • Menisktest. Fyra tester: McMurrays, Apleys, hyperextension och Thessaly. Minnesregel: hälen pekar åt menisk som testas.
  1. McMurray: Flektera ben 90 grader knä och 90 grader i höft. Sätt ena handen över knäet och andra om hälen.
   • Mediala: Rotera hälen inåt samtidigt som du varusvacklar knäet. Komprimera mellan händer och flektera/extendera långsamt i höftled och knäled. Positivt vid smärta och ev kännbart klick i knäet.
   • Laterala: Samma grepp. Valgusvackla och rotera häl utåt istället.
  2. Apleys test. Pat på mage. 90 grader i knä. Ta tag i mellanfot, och häl. Komprimera.
   • Mediala: Rotera häl inåt.
   • Laterala: Rotera häl utåt.
  3. Hyperextension: Smärta vid hyperextension av knäled tyder på meniskskada.
  4. Thessaly-test: stå på ett ben, flektera knät lätt, vrid på kroppen. Smärta medialt/lateralt i knät tyder på meniskskada.
 • Clevelands test, görs vid misstanke om inflammation i femuropatellära leden, chondromalacia patella.
  • Pat på brits med raka ben. Greppa precis ovanför knäet. Be pat lyfta benet från britsen med rakt ben. Positivt test vid påtaglig smärta.
 • Apprehensiontest, vid misstanke om patellarluxation.
  • Pat på brits. Flektera knä 20 grader. Tryck patella lateralt. Positivt vid smärta, obehag eller avvärjning.

Länkar

Film med statusgenomgång från Lunds universitet

Uppdaterad: 2022-09-09 21:02:50 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies