orto.nu

START - Skador barn - Bäcken/höft/femur - Fraktur femur proximalt och diafysärt

Skada barn: Fraktur femur proximalt och diafysärt (barn)

Handläggning (barn)

 • Inläggning för behandling alt. utredning. Relativt vanlig fraktur, men observera risk för barnmisshandel hos barn innan gångdebut.
 • Barn ≤ 1 år:
  • Mjukgips: strumpa, vadd, elastisk linda. [1]
  • Inläggning för utredning
  • Återbesök med klinisk kontroll efter 1 vecka [1]
 • Barn > 1 år: sträckbehandling alt. operation med TEN-spik [1]
  • Vikt < 20 kg (ca 5 år): ofta häftsträck
  • Vikt > 20 kg: ofta operation med TEN-spik. Man kan sätta in fler än två TEN-spikar för att få stabilare förhållanden.


Diafysär femurfraktur, fixerad med två TEN-spikar

ICD-10 (barn)

 • M84.3F: Stressfraktur i höftled/lårben
 • M84.3F: Stressfraktur i höftled/lårben
 • S72.0: Kollumfraktur
 • S72.3: Fraktur på femurskaftet
 • S72.30: Fraktur på femurskaftet-sluten
 • S72.31: Fraktur på femurskaftet-öppen
 • S72.4: Fraktur på nedre delen av femur
 • S72.40: Fraktur på nedre delen av femur-sluten
 • S72.41: Fraktur på nedre delen av femur-öppen
 • S72.7: Multipla femurfrakturer
 • S72.70: Multipla femurfrakturer-sluten
 • S72.71: Multipla femurfrakturer-öppen
 • S72.8: Frakturer på andra specificerade delar av femur
 • S72.80: Frakturer på andra specificerade delar av femur-sluten
 • S72.81: Frakturer på andra specificerade delar av femur-öppen
 • S72.9: Fraktur på ospecificerad del av femur
 • S72.90: Fraktur på ospecificerad del av femur-sluten
 • S72.91: Fraktur på ospecificerad del av femur-öppen

Referenser (barn)

 1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus, giltig från 2022-04-27 (besökt 2022-12-19)

Uppdaterad: 2023-01-05 00:46:14 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies