orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Hälseneruptur

Skada: Hälseneruptur

Innehåll:

Symtom

Akut hälseneruptur:

 • Hört smäll i hälsenan vid belastning
 • Oförmåga att plantarflektera foten

Kronisk (äldre än 1 månad):

 • Ostadig gång [6]
 • Hälta [6]
 • Oförmåga att gå på tå [6]

På akuten

Det finns ofta lokala riktlinjer, följ dessa. Ofta ungefär enligt nedan.

Undersökning kliniskt:

 • Slätröntgen för att utreda ev. avulsionsfraktur av kalkaneus, måste i så fall behandlas med operation
 • Viktigast är Thompsons test.
 • Vid palpation av hälsena kan man ofta känna en grop, åtminstone de första dagarna efter trauma.
 • Nedsatt (men inte alltid försvunnen) plantarflektion.
 • Vid behov ultraljudsundersökning, men notera att ruptur inte alltid syns bra med ultraljud, kan ge både falskt positivt och falskt negativt svar.

Avgör om behandlingen ska ske kirurgiskt eller icke-kirurgiskt. Diskutera med patienten. Den totala behandlingstiden är lika lång i båda fallen, 8 veckor.

Icke-kirurgisk behandling är förstahandsval. Men:

 • Proximal ruptur vid muskel-senövergång behandlas alltid icke-kirurgiskt
 • Distal ruptur med benavulsion behandlas alltid kirurgiskt
 • Om det gått > 3 dagar från trauma är gipsbehandling inte aktuell
 • Om det gått > 14 dagar från trauma blir det antingen operation med förstärkningsplastik med t.ex. resektion av ärrvävnad och fri gastroknemiusgraft, eller ingen behandling alls.
 • Vid reruptur:
  • < 1 år sedan tidigare ruptur: förstahandsval är kirurgi med förstärkningsplastik med t.ex. fri gastroknemiusgraft
  • > 1 år sedan tidigare ruptur: handlägg som ny ruptur

 • Talar för konservativ behandling (vanligast):
  • proximal ruptur
  • diabetes
  • obesitas
  • pågående infektion
  • dåligt lokalt hudstatus
  • nedsatt blodcirkulation
  • immuno­suppression
  • rökning
 • Talar för kirurgi:
  • distal ruptur med benavulsion
  • > 48 (-72) timmar gammal ruptur
  • patienten önskar operation

Komplikationer

Icke-kirurgi Kirurgi
Reruptur (icke signifikant skillnad) 3,3 % 5,6 %
Operations­komplikationer 0 % 34,1 %
Infektion 0 % 4,7 %
Övrigt - ärrproblem, adherenser, suralisnervskada ingen/låg risk ökad risk
DVT 34 % 34 %

Icke-kirurgisk behandling

 • Ordinera cirkulärt underbensgips i spetsfotsställning (30°) i 2 veckor, avlastning med kryckor. Får vila foten i golvet vid t.ex. påklädning.
 • Ordinera Fragmin® 5000 E s.c. i 10 dagar (längre vid riskfaktor såsom tidigare trombos, graviditet, östrogenbehandling, BMI > 30, hög ålder, aktiv cancer m.m.)
 • Boka in återbesök efter 2 veckor för avgipsning, byte till ortos och uppstart av fysioterapi
 • Sjukskriv vid behov. Total behandlingstid med gips/ortos: 8 veckor. Enligt försäkringsmedicinskt beslutsstöd OK att sjukskriva upp till 14 veckor vid fysiskt arbete.
 • Informera om:
  • Ortosbehandling via fysioterapeut i 6 veckor efter avgipsning.
  • Återbesök med avveckling av ortos 8 veckor efter trauma.
  • Skor all vaken tid i ytterligare 4 veckor.
  • Återgång till sport/normal aktivitet efter 3-12 månader

Kirurgisk behandling

 • Diskutera vid behov med bakjour.
 • Förbered poliklinisk operation, operationsanmäl för operation med inom 1 vecka. I vanliga fall med adaptation, vid skada > 14 dagar gammal så istället t.ex. förstärkningsplastik med gastroknemiusgraft.
 • Informera om gips 2 veckor och därefter ortos 6 veckor postoperativt. Vid förstärkningsplastik gips i 6 veckor, sedan ortos 2 veckor.

Vid 2-veckors återbesök

 • Avlägsna gipset
 • Ev.:
  • Mät vadomkrets på båda vaderna
  • Kontrollera Thompsons test
  • Känn på hälsenan
  • Kontrollera obelastat rörelseomfång vid flexion/extension av fotled
 • Låt patienten gå till fysioterapeut för utprovning av ortos
 • Får med ortos belasta till smärtgräns
 • Boka in 8-veckors återbesök enligt lokala rutiner, till läkare och/eller samtidigt fysioterapeut

Vid 8-veckors återbesök

 • Ta av ortosen
 • Kontrollera aktivt rörelseomfång, Thompsons test och palpera hälsenan. Vid tecken till ej läkning: kontakta bakjour, huvudalternativet är då kirurgisk behandling.
 • Fortsätt rehabilitering via fysioterapeut. Ofta:
  • Använda skor, ev. med kilklack, även inomhus i ytterligare 4 veckor
  • Excentrisk och koncentrisk träning med ökande belastning och snabbhet
  • Fullt återställd ca 26 veckor efter trauma

ICD-10

 • S86.0: Skada på akillessena
 1. Hälseneruptur. Akut handlägging, uppföljning och fysioterapi vid SÄS( giltig till 2019-09-11)
 2. Hälsenerupturer - Behandling av akut hälseneruptur, SU (giltig från 2016-02-25)
 3. Hälseneruptur - Behandling av kronisk hälseneruptur eller reruptur, SU (giltig från 2016-01-22)
 4. ABC om Akut ruptur av akillessenan, Läkartidningen (2015-03-17)
 5. Akut hälseneruptur på Internetmedicin (besökt 2018-06-25)
 6. Fotkirurgi - elektiva operationer för patienter över 16 år, av Svenska Fotkirurgiska Sällskapet (besökt 2018-06-24)

Uppdaterad: 2023-09-04 12:31:53 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies