orto.nu

Skada barn: Luxation axel (barn)

På akuten (barn)

Vid misstanke om axelluxation:

 • Beställ undersökning med slätröntgen.
 • Kontrollera distalstatus inkl. n. axillaris (sensorik lateralt på överarmen). [1]
 • Reponeras så snart som möjligt, smärtsamt och svårare om man väntar:
  • Smärtlindra (se separat sida).
  • Reponering med valfri metod, t.ex.:
   • Milch metod:
    • patienten ligger på rygg.
    • armen abduceras maximalt, gärna 180°.
    • dra i armens längsriktning, utåtrotera och pressa med andra handen caput humeri i ventral riktning i axillen.
   • Stimsons metod:
    • patienten ligger på mage med armen hängande utanför britsen.
    • fäst en tyngd, ca 3-5 kg, runt patientens handled (alternativt låt någon dra i armens längsriktning).
    • efter 10-20 minuter kan kaput glida tillbaka till rätt plats.
  • Om det inte går att reponera så anmäl för reponering i narkos.
 • Ny kontroll av distalstatus inkl. n. axillaris. [1]
 • Kontrollröntgen av axel.
 • Mitella (eller collar'n'cuff) i upp till 1 vecka. [1]
 • Undvik riskaktiviteter i 4 veckor efter trauma. [1]

Vid recidiv där förstagångsluxationen var traumatisk: överväg poliklinisk MR-undersökning för att utreda labrumskada.

Multidirektionell instabilitet (MDI): överrörlig patient, axeln kan hoppa ur led spontant eller vid ringa trauma. Det hjälper inte med kirurgi utan behandlingen är att försöka undvika luxationer.

Vid skada på axillarisnerv, se Skada n. axillaris.

ICD-10 (barn)

 • S43.0: Luxation i skulderled

Referenser (barn)

 1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus, giltig från 2022-04-27 (besökt 2022-12-19)

Uppdaterad: 2024-05-09 20:48:52 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies