orto.nu

Skada barn: Luxation axel (barn)

På akuten

Vid misstanke om axelluxation:

 • Kontrollera distalstatus inkl. n. axillaris (sensorik lateralt på överarmen). [1]
 • Reponeras så snart som möjligt, smärtsamt och blir svårare om man väntar:
  • Smärtlindra (se separat sida).
  • Reponering med valfri metod, t.ex.:
   • Modifierad Hippokrates metod:
    • patienten liggande på rygg
    • en assistens håller emot med duk i armhålan
    • dra i armen längs kroppen, för armen i lätt abduktion och flektion
   • Stimsons metod:
    • patienten ligger på mage på brits med armen hängande utanför britsen
    • fäst en tyngd, ca 3-5 kg, runt patientens handled (alternativt låt någon dra i armens längsriktning)
    • efter 10-20 minuter kan kaput glida tillbaka till rätt plats
  • Om det inte går att reponera så anmäl för reponering i narkos.
 • Ny kontroll av distalstatus inkl. n. axillaris. [1]
 • Kontrollröntgen av axel. [1]
 • Mitella (eller collar'n'cuff) i 3 dagar. [1]
 • Undvik utåtrotation i axel i 3 veckor. [1]
 • Undvik riskaktiviteter i 4 veckor efter trauma. [1]

Vid recidiv där förstagångsluxationen var traumatisk: överväg poliklinisk MR-undersökning för att utreda labrumskada.

Multidirektionell instabilitet (MDI): överrörlig patient, axeln kan hoppa ur led spontant eller vid ringa trauma. Det hjälper inte med kirurgi utan behandlingen är att försöka undvika luxationer.

Vid skada på axillarisnerv, se Skada n. axillaris.

ICD-10

 • S43.0: Luxation i skulderled

Referenser

 1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus, giltig från 2016-04-15

Uppdaterad: 2020-01-11 20:40:24 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies