orto.nu

START - Skador barn - Handled - Fraktur distal radius

Skada barn: Fraktur distal radius (barn)

Innehåll

Klassificering

 • Infraktionsfraktur = torusfraktur: inkomplett kompressionsfraktur hos barn, kortex är hoptryckt vilket ger en bula i skelettet. Oftast är endast en kortex påverkad medan den andra är intakt. Frakturlinje syns ej.
   
  Torusfraktur

 • Greenstickfraktur: ena eller båda kortex är frakturerad men periostet håller hop benet. Frakturlinje syns.
   
  Greenstickfraktur

Handläggning

Distal metafysär infraktionsfraktur = torusfraktur (se ovan)

 • Låg gipsskena alt. elastisk linda i 3 veckor, ingen uppföljning, avtagning i hemmet. [1]
 • Vid samtidig fraktur på ulna så hög gipsskena istället för låg.
 • Bör undvika risker i 3 veckor efter avgipsning. [1]
 • Vid osäkerhet om det verkligen är en infraktionsfraktur: behandla som distal metafysär radiusfraktur. [1]

Distal radius och/eller ulnafyseolys (SH2)


Distal radiusfraktur Salter-Harris typ 2 före och efter reposition

Behandla icke-kirurgiskt om:

 • ≤ 10 år för flickor, ≤ 12 år för pojkar:
  • < 25° vinkelfelställning jämfört med anatomiskt läge
   och
  • < 1/2 benbredds ad latus
 • > 10 år för flickor, > 12 år för pojkar:
  • < 15° vinkelfelställning jämfört med anatomiskt läge
   och
  • < 1/4 benbredds ad latus dorsalt

Icke-kirurgisk behandling:

 • Semicirkulärt gips på underarmen (hög gipsskena hos små barn, det ramlar annars av), alltså bredare gips som ger trepunktstöd. Dorsalt vid dorsalbockning, volart med handleden dorsalextenderad vid volarbockning.
 • Återbesök med röntgenkontroll efter 5-9 dagar.
 • Avgipsning i hemmet 3-4 veckor efter skadan, den kortare tiden för barn i förskoleålder.
 • Undvik risker 2 veckor efter avgipsning

Distal metafysär radiusfraktur

Behandla icke-kirurgiskt om:

 • ≤ 10 år:
  • ≤ 2 cm från fysen:
   • < 25° dorsalbockning eller < 15° volarbockning jämfört med anatomiskt läge
    och
   • ≤ 1/2 benbredd ad latus
  • > 2 cm från fysen:
   • ≤ 15° dorsalbockning eller ≤ 10° volarbockning jämfört med anatomiskt läge
    och
   • ≤ 1/2 benbredd ad latus
 • 11-14 år:
  • ≤ 2 cm från fysen:
   • ≤ 20° dorsalbockning eller < 10° volarbockning jämfört med anatomiskt läge
    och
   • ≤ 1/4 benbredd ad latus
  • > 2 cm från fysen:
   • ≤ 10° dorsalbockning eller ≤ 10° volarbockning jämfört med anatomiskt läge
    och
   • ≤ 1/2 benbredd ad latus

Icke-kirurgisk behandling:

 • Semicirkulärt gips på underarmen, alltså bredare gips som ger trepunktstöd. Dorsalt vid dorsalbockning, volart vid volarbockning. Det räcker med vanlig, kort skena även om ulna också är frakturerad.
 • Återbesök med röntgenkontroll efter 9-11 dagar.
 • Avgipsning i hemmet 4 veckor efter skadan.
 • Undvik risker 4 veckor efter avgipsning.

Annars:

 • Förbered för reponering i narkos med beredskap för stiftning - ordinera smärtlindring, auskultera hjärta och lungor, pila, operationsanmäl.
 • Vanligen dorsal gipsskena och inläggning på barnavdelning i väntan på operation som gärna görs som första operation dagen efter så barnet slipper fasta onödigt länge.

Vid återbesök

 • Fråga om det varit problem
 • Kontrollera distalstatus
 • Undersök röntgenbilden:
  • Om frakturen rört på sig men fortfarande inom gränsvärdena: besställ ny röntgenkontroll efter ytterligare 1 vecka.

ICD-10

 • S52.5: Fraktur på nedre delen av radius
 • S52.50: Fraktur på nedre delen av radius, sluten
 • S52.51: Fraktur på nedre delen av radius, öppen
 • S52.6: Fraktur på nedre delen av både ulna och radius
 • S52.60: Fraktur på nedre delen av både ulna och radius, sluten
 • S52.61: Fraktur på nedre delen av både ulna och radius, öppen

Referenser

 1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, Astrid Lindgrens Barnsjukhus (giltig från 2016-04-15)

Uppdaterad: 2021-04-13 21:40:20 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies