orto.nu

START - Behandlingar - Punktionsteknik/injektionsteknik - Kortisoninjektion vid triggerfinger

Behandling: Kortisoninjektion vid triggerfinger

Indikationer

Utförande

 1. Använd tunn nål, blå eller grå, 0,5-1 ml kortison med lokalbedövning [2]
 2. Palpera smärtans punktum maximum vid A1-ligament volart om MCP-led
 3. Markera platsen med kulspetspenna med indragen spets
 4. Sprita av
 5. Håll MCP- och PIP-led extenderade med ena handen
 6. Man kan göra på tre olika sätt:
  1. Injicera kortisonet subkutant [2, 3]
   eller
  1. Stick in nålen genom huden och in i senan, senan har hög täthet och det blir då trögt att trycka in sprutan [1]
  2. Lägg lite tryck på sprutan, det är mycket trögt att injicera i sena så det kommer inte ut något [1]
  3. Dra ut sprutan långsamt med bibehållet tryck, när spetsen kommer i utrymmet mellan senan och senskidan så injiceras kortisonet på rätt plats [1]
   eller
  1. Stick in nålen ända tills spetsen går emot metakarpalbenet
  2. Backa ca 2 mm
  3. Injicera. Notera att det ska gå lätt, om det är trögt att injicera finns risk att man injicerar i senan som då kan försvagas och efter hand brista.

Detta ger god effekt i 80 % av fallen och kan upprepas ytterligare två gånger med minst 6 veckors mellanrum. [3]

Referenser

 1. ABC om Vanliga tillstånd i hand och handled, del 2, Lakartidningen.se 2019-04-11 (besökt 2019-07-19)
 2. Stenoserande tendovaginit. Triggerfinger. På praktiskmedicin.se (besökt 2019-08-05)
 3. Triggerfinger på Akademiska sjukhuset (besökt 2019-08-05)

Uppdaterad: 2021-01-30 12:31:10 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies