orto.nu

START - Skador barn - Generellt - Osteogenesis imperfecta

Skada barn: Osteogenesis imperfecta (barn)

Synonymer (barn)

 • OI
 • Glasbarn

Klassificering (barn)

Det finns 17 typer, de vanligaste är typ 1-4 där:

 • Typ 1: mild variant, inte alltid diagnostiserad
 • Typ 2: dödlig perinatalt
 • Typ 3: allvarlig, har frakturer vid födsel
 • Typ 4: Mindre allvarlig

Vårdnivå (barn)

 • Allvarligare former har kontakt med OI-team på Astrid Lindgrens Barnsjukhus
 • Akuta skador och lindriga former kan handläggas lokalt. Gärna med kontakt med OI-teamet på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Symtom (barn)

Stor variation i symtom för de olika typerna. Kan ha:

 • Upprepade diafysära frakturer
 • Deformerat skelett
 • Skolios
 • Kortvuxenhet
 • Överrörliga, instabila leder - t.ex. valgusbelastad fotled
 • Smärtor
 • Hörselnedsättning
 • Ökad blödningsrisk
 • Blåfärgade ögonvitor
 • Hjärtklaffsinsufficiens
 • Dentinogenesis imperfecta
 • Hypertermi/svettning
 • Basilär impression

Orsaker (barn)

 • Ärftlig, en del mutationer ärvs autosomalt dominant, andra recessivt
 • Nymutation är relativt vanligt
 • Ger defekt kollagen 1, all bindväv drabbas - skelett, hud, kärl och ligament

Förekomst (barn)

Ca 10 barn föds med osteogenesis imperfecta i Sverige varje år.

Diagnos (barn)

 • Upprepade diafysära femur-, humerus- och tibiafrakturer kan tyda på OI
 • Familjehistoria, frakturer/kurveringar, röntgenfynd, analys av kollagen, DNA-analys
 • Diagnostiseras oftast på OI-teamet på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Handläggning (barn)

Akuta skador:

 • Allmänt:
  • Minimera antal röntgenundersökningar då patienten kommer att få hög livstidsdos av röntgenstrålning
 • Vid diafysära frakturer:
  • Undvik femursträck
  • Använd i första hand märgspikning med god upplinjering
 • Vid gipsbehandling:
  • Använd gärna lindningar (vid små barn), mjukgips eller lätta gipsar
  • Ha så kort gipstid som möjligt, annars risk för försvagning pga. låg belastning
 • Diskutera gärna med OI-teamet på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Underhållsbehandling:

 • Bisfosfonater
 • Fysio- och arbetsterapi
 • Profylaktisk märgspikning av långa rörben


Barn med osteogenesis imperfecta vid 6 månader, 2 år resp. 7 år

ICD-10 (barn)

 • Q78.0: Osteogenesis imperfecta

Referenser (barn)

 1. Barnortopedikurs på Astrid Lindgrens Barnsjukhus 2021-09-27 - 2021-10-01
 2. Osteogenesis imperfecta på socialstyrelsen.se (besökt 2022-01-25)

Uppdaterad: 2022-09-04 21:01:29 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies