orto.nu

Skada barn: Skolios (barn)

Definitioner (barn)

 • Cobbvinkel: vinkel på röntgenbild i frontalplanet mellan de två kotor med störst vinkelskillnad mellan ändplattorna [1]
 • Skolios: ryggradskrökning med Cobbvinkel > 10°
 • Bunnellvinkel: mäts med skoliometer när barnet lutar sig framåt

Orsaker (barn)

Skolios kan bero på t.ex.:

 • Ryggsmärta
 • Kotmissbildning
 • Neurologisk eller muskulär sjukdom, t.ex. cerebral pares, myelomeningocele, muskeldystrofi, spinal muskelatrofi
 • Tumör i spinalkanalen
 • Hereditet

Skolios är betydligt vanligare hos flickor än hos pojkar, och är oftast vinklad åt höger. Efter avslutad pubertet brukar skoliosen inte öka nämnvärt.

Symtom (barn)

 • Snett utseende
 • Ibland ryggvärk
 • Andningsbesvär vid uttalad skolios

Diagnos (barn)

Röntgenundersökning med Cobbvinkel > 10°.

Handläggning (barn)

Upptäcks ofta av skolhälsovården, screening sker normalt i årskurs 4 och 7 eller 8 [1]. Om Bunnellvinkel > 7° så skrivs remiss för stående slätröntgen av hela ryggen och till ortopedklinik [1, 2].

På ortopedklinik (barn)

Avgör klinisk snedhet:

 • Benlängdsskillnad - kontrollera symmetri av bäckenskovlar vid stående.
 • Symmetrisk arm-/midjevinkel?
 • Normala och symmetriska skulderblad?
 • Symmetrisk höjd av axlar?
 • Huvudet positionerat rakt ovanför coccyx?
 • Mät Bunnellvinkel

Bedöm orsak till skolios. Individuell bedömning vid sjukdom eller missbildning, ofta remiss till ryggteam eller årlig kontroll.

Bedöm pubertetsstatus (menarche, längdtillväxt, Rissergrad m.m.) för att uppskatta hur mycket skoliosen kommer att öka.

Rekommendera träning för att motverka framtida ryggbesvär.

Cobbvinkel under tonårsperioden:

 • < 10°: räknas som normalvariant, återgår till vanlig screening i skolhälsovården [2]
 • 10-20°: återbesök med ny röntgenkontroll efter ca 6 månader
 • 20(25)-45°: remiss till ryggteamet, troligen korsettbehandling, antingen dygnet runt i Bostonkorsett eller endast nattetid i Providencekorsett [1, 2]
 • > 45°: remiss till ryggteamet, eventuellt operation [1]

Vid vänsterriktad skolios i bröstryggrad [2], ryggsmärta [1, 2] eller avvikande neurologi [1, 2]: beställ MR-undersökning. MR kan också vara aktuellt vid tidig debut och snabb progress [1] eller kongenital skolios [1].

ICD-10 (barn)

 • M41.0 Infantil idiopatisk skolios
 • M41.1 Juvenil idiopatisk skolios
 • M41.2 Annan idiopatisk skolios
 • M41.3 Torakogen skolios
 • M41.4 Neuromuskulär skolios
 • M41.5 Annan sekundär skolios
 • M41.8 Andra specificerade former av skolios
 • M41.9 Skolios, ospecificerad
 • M96.5 Skolios efter strålning
 • Q76.3 Medfödd skolios orsakad av medfödd benmissbildning

Referenser (barn)

 1. Skolios på internetmedicin.se (besökt 2021-07-05)
 2. Ryggåkommor hos barn –ortopediska rutiner, SU (besökt 2021-07-05, inte längre åtkomlig via Internet)

Uppdaterad: 2024-05-10 09:17:35 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies