orto.nu

START - Skador - Knä/underben - Skada lateralt kollateralligament (LCL)

Skada: Skada lateralt kollateralligament (LCL)

Klassificering

 • Grad 1: < 5 mm ökad varusvackling jämfört med kontralateral sida
 • Grad 2: 5-10 mm ökad varusvackling jämfört med kontralateral sida
 • Grad 3: > 10 mm ökad varusvackling jämfört med kontralateral sida

Symtom

 • Smärta utsida av knä.
 • Instabilitet i sidled, svårighet att gå i trappor.
 • Varusvackling i 20° flektion med eller utan smärta lateralt, jämför med friska sidan.
  Vid vackling i sträckt läge troligen större skada, kapselskada, LCL och/eller främre korsband. Vackling med tydligt stopp och smärta tyder på partiell ruptur, vackling utan tydligt stopp med eller utan smärta tyder på komplett ruptur.
 • Ej hydrops vid isolerad LCL-skada.

På akuten/på jouråterbesök

Vid misstanke om kollateralligamentskada ska slätröntgen av knä göras om det inte redan är gjort.

 • Vid enbart smärta:
  • Elastisk linda alternativt upplåst knäortos
  • Remiss till fysioterapi
  • Återbesök efter ca 4 veckor för ny klinisk kontroll
 • Vid varusvackling med eller utan smärta:
  • Sätt en knäortos, upplåst 0-90 grader, får belasta med den
  • Beställ MR inom ett par veckor:
   • Vid inkomplett LCL-ruptur eller grad 1:
    • Upplåst knäortos, får belasta med den
    • Fysioterapi
    • Återgång till sportaktivitet efter 6-8 veckor
   • Vid komplett LCL-ruptur grad 2 eller 3:
    • Förbered för poliklinisk operation, diskutera med bakjour

ICD-10

 • S83.4: Distorsion engagerande knäets kollateralligament
 • S83.4L: Lateral kollateralligamentdistorsion/ruptur i knäled
 • S83.4X: Kollateralligamentdistorsion/ruptur i knäled UNS

Referenser

 1. Knätrauma (mjukdelsskador) på Internetmedicin (besökt 2018-03-28)
 2. LCL Injury of the Knee på Orthobullets (besökt 2018-03-31)
 3. Ortopedi - patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna av Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, ISBN 978-91-44-09084-9
 4. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020
 5. Skelett- och ledskador av läkarna vid ortopedkliniken i Karlstad, ISBN 9789188840066
 6. Ortopedi på akuten av Sven-Anders Sölveborn, ISBN 9789113028606

Uppdaterad: 2021-03-26 10:58:56 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies