orto.nu

START - Skador - Nacke/rygg - Tumör i kota

Skada: Tumör i kota

Det är ovanligt med primärtumör i kotpelaren, men vanligt med metastas (600 x vanligare med metastas än primärtumör). Oftast med bröstcancer resp. prostatacancer som primärtumör, även vanligt vid lungcancer, njurcancer, lymfom, myelom och GI-cancer. Vanligast i bröstrygg, 70 %.

Symtom

 • Ökande, smygande eller nattlig värk i rygg > 4 veckor
 • Kotkompression (20 % av kotmetastaser ger kompression)
 • Bifynd vid röntgenundersökning av kotpelaren

Handläggning

 • Vid neurologi: Betapred® 8 mg x 2 (alt. 32 mg i.v.), trappas ut långsamt
 • Smärtlindra, kan krävas en del morfin
 • Kontrollera bladder, sätt KAD vid behov
 • Fragmin som trombosprofylax
 • CT är bra för att utreda skelettdestruktioner
 • MR helrygg för att utreda ryggmärgspåverkan och kartläggning av ev. fler metastaser, kan behöva göras även nattetid
 • Vid känt myelom: helkropps skelettröntgen
 • Vid okänd primärtumör:
  • Basal tumörutredning:
   • Inspektera hudkostym, palpera lymfnoder, tyroidea, per rektum, bröst
   • Gynekologkonsult (hos kvinnor)
   • Provtagning med SR, CRP, blodbild med diff, elektrolytstatus, leverstatus, laktathydrogenas, kalcium, PSA (hos män), tyroideaprover, blod- och urin-elfores, urinsticka, F-Hb x 3
   • DT thorax och buk med kontrast om möjligt, skintigrafi för att utreda ev. ytterligare metastas, mammografi (hos kvinnor)
  • Remiss till SVF okänd primärtumör
  • Kontakt med onkolog/hematolog
  • Ofta kotbiopsi
  • Man kan följa utredningsmall

Kirurgi vid kotmalignitet

Kotmetastaser opereras inte profylaktiskt.

Indikationer:

 • Cauda equina eller progredierande myelopati. Pares som varit > 48 timmar förbättras troligen inte av kirurgi.
 • Smärta
 • Förbättring av livskvalitet

Förutsättningar för kirurgi:

 • Operabel patient
 • Trolig överlevnad > 6 månader (man kan använda Tokuhashi score för prognos)
 • Inkomplett neurologiskt bortfall
 • Ej lymfom eller myelom som primärtumör. Dessa behandlas i första hand icke-kirurgiskt med gott resultat.

Metod:

 • Vid känd thyreoidea- eller njurcancer, feokromocytom, melanom eller myelom: embolisering
 • Vid solitär metastas av njur- eller thyreoideacancer: resektion
 • Vid progredierande neurologi: dekompression
 • Vid smärta eller instabilitet: fixation

Strålning

Man kan strålbehandla tumören, det sköts av onkolog.
Indikationer:

 • Medullakompression
 • Frakturrisk

Kontraindikationer:

 • Planerad kirurgi i området inom ca 6 månader (ger kraftigt ökad risk för sårinfektioner)

ICD-10

 • C41.2: Malign tumör i kotpelaren
 • D16.6: Benign tumör i kotpelaren

Uppdaterad: 2021-04-07 17:55:20 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies