orto.nu

START - Skador - Generellt - Subkutan abscess

Skada: Subkutan abscess

Subkutan abscess

Har typiskt en fluktuerande svullnad. Om man är osäker på om det är abscess eller ej så kan man sprita av och aspirera med Vacutainer eller spruta. Om man får pus i utbyte så tyder det på abscess, eller åtminstone organiserad infektion. Skicka då för odling. Alternativ för utredning kan vara ultraljud eller DT med kontrast.

Ta gärna blodprov med CRP, LPK, neutrofiler samt blodtryck, puls, temp.

Den viktigaste behandlingen är dränage:

 • Sprita av
 • Lägg lokalbedövning i huden och vänta 10-15 minuter på effekt
 • Gör en mindre incision i huden och lokalisera abscessen
 • Då man perforerar abscessen så bör det tömma sig pus, ta odling om det inte redan är gjort
 • Spola med koksaltlösning 
 • Sätt in ett drän, gärna en avklippt del av finger från steril handske. Ligasano® och liknande har en tendens att fastna i såret.
 • Sugande omläggning, t.ex. Aquacel®
 • Om klart patologiska blodprover, kontroller eller påverkad patient så:
  • Överväg blododling, inläggning och intravenös antibiotika (oftast kloxacillin)
 • Annars:
  • Antibiotika endast vid behov, oftast flukloxacillin 1 g x 3 i t.ex. 7 dagar
  • Omläggning via vårdcentral efter ca 3 dagar och därefter vid behov

ICD-10

 • L02.0: Kutan abscess, furunkel och karbunkel i ansiktet
 • L02.1: Kutan abscess, furunkel och karbunkel på halsen
 • L02.2: Kutan abscess, furunkel och karbunkel på bålen
 • L02.3: Kutan abscess, furunkel och karbunkel i sätesregionen
 • L02.4: Kutan abscess, furunkel och karbunkel på extremitet
 • L02.8: Kutan abscess, furunkel och karbunkel med andra specificerade lokalisationer
 • L02.9: Kutan abscess, furunkel och karbunkel, ospecificerad
 • L02.9A: Kutan abscess med icke specificerad lokalisation
 • L02.9B: Furunkel med icke specificerad lokalisation i huden
 • L02.9C: Karbunkel med icke specificerad lokalisation i huden
 • L02.9D: Furunkulos UNS
 • L74.8C: Svettkörtelabscess
 • M65.0: Abscess i senskida
 • M71.0: Abscess i bursa (Varig bursit)

Uppdaterad: 2019-07-09 17:49:51 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies