orto.nu

START - Behandlingar - Lokalbedövning

Behandling: Lokalbedövning

Finns med eller utan adrenalin. Adrenalinet minskar blödning, förlänger duration och ökar maximalt tillåten given mängd men används av tradition inte vid ändartärer såsom i fingrar, tår, näsa, öron eller penis. Anledningen är att man är orolig för alltför strypt lokal blodcirkulation vilket skulle kunna leda till gangrän, detta är numera motbevisat [2].

Lokalbedövning finns i flera olika former: injektionsvätska, plåster, kräm, salva, gel, spray m.m.

Följande tabell gäller vid lokal infiltration, andra siffror kan gälla vid ytanestesi (plåster m.m.), plexusblockad, epidural bedövning m.m.

Enligt erfarenhet så är durationen vid lokal infiltration närmast dubbelt så lång som angivet i FASS.

Substans Varumärke exempel Max given mängd Tillslags­tid [min] Duration [h]
Lidokain Xylocain©, EMLA© (+Prilokain), Xyloproct© 4 mg/kg 1-5 1,5-3 (x2)
Mepivakain Carbocain© 5 mg/kg 2-5 1-2 (x2)
Ropivakain Narop© 225 mg 1-15 2-6 (x2)
Bupivakain Marcain© 2 mg/kg 1-10 3-8 (x2)
Levobupivakain Chirocain© 2 mg/kg, max 150 mg
1,25 mg/kg/sida hos barn
10-15 6-9 (x2)

LAST (Local Anesthetic Systemic Toxicity)

Man kan få en toxisk systemisk reaktion vid injektion av lokalbedövningsmedel, störst risk vid bupivacain (Marcain®). 20 ml vid ett tillfälle anses som ofarligt till vuxen oavsett läkemedel. [3]

Man tänker sig att lokalbedövningsmedlet diffunderar till blodbanan vilket kan ge hög plasmakoncentration. Det passerar blod-hjärn-barriären. Risken minskar vid tillägg av adrenalin då detta ger vasokontriktion. [3]

Symtom [3]

 • Oklar patient
 • Dåsighet
 • Stelhet i mun vilket ger otydligt tal
 • Tinnitus
 • Muskelkramper
 • Koma
 • Andningsstillestånd
 • Hjärtstillestånd.

Vid sövd patient så kan man observera:

 • Takykardi
 • Blodtrycksfall
 • Hjärtarytmier
 • Breddökade QRS-komplex
 • Bradykardi (senare i förloppet)
 • Asystoli
 • Hjärtstillestånd

Behandling [3]

 • Avbryt behandlingen med lokalbedövningsmedel
 • Ge syrgas
 • Koppla upp EKG
 • Symtomatisk behandling, kan innebära t.ex.:
  • Ventilation (mask eller intubation)
  • Kramplösande medicin t.ex. diazepam
  • Blodtryckshöjande medicin
  • HLR
  • ECMO

Methemoglobinemi 

Prilokain som exempelvis finns i EMLA kan ge methemoglobinemi vilket ger nedsatt syretransporterande förmåga. Störst problem hos små barn som fått för mycket EMLA. Vid misstanke:

 • Kontrollera POX
 • Reverseras med metylenblått i.v. (1-2 mg/kg). [3]

Referenser

 1. FASS (besökt 2019-08-18)
 2. Dags att begrava adrenalin­myten! Lakartidningen.se 2015-02-03 (besökt 2019-08-18)
 3. Lokalbedövningsmedel, toxisk reaktion (LAST), Internetmedicin.se (besökt 2019-10-04)

Uppdaterad: 2020-10-12 11:56:52 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies