orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Kronisk fotledsinstabilitet

Skada: Kronisk fotledsinstabilitet

Symtom

 • Tidigare stukningar
 • Instabilitetskänsla i fotled
 • Ev. värk, särskilt posteriort om mediala malleolen

Diagnos

 • Klinik enligt ovan
 • Sidovackling och/eller positiv draglåda

På vårdcentral

 • Fysioterapi med träning av styrka, koordination och balans. [1, 2]
 • Rekommendation om stabiliserande ortos och träning med balansplatta (finns i sportaffärer). [2]
 • Remiss för slätröntgen av fotleden. Små avslitna kantfragment behandlas som distorsion. [2]
 • Remiss till ortopedklinik om:
  • Upprepade stukningar med kvarvarande besvär trots ortos och systematisk träning i minst 6 månader [2]
   och
  • Positiv till operation

På ortopedklinik

Remissbedömning

Kontrollera att man provat icke-kirurgisk behandling i minst 12 veckor.

Utredning

 • MR för utredning av skada på ligament, brosk, skelett och peroneussenor [1]
 • Undersökning av kavovarusfot (ger ökad risk för instabilitet) [1]
 • Undersökning av rotationsinstabilitet i fotled

Operationsindikation

Besvärande instabilitet och/eller smärta efter genomgången fysioterapi i minst 12 veckor. [1]

Operationsmetod

Broströms ligamentsrekonstruktion av FTA och FC-ligament, vid behov även rekonstruktion av peroneussenor. [1]

Postoperativt

Immobilisering i gips i 2-3 veckor, därefter fotledsstabiliserande ortos och rörelseträning med full belastning. [1]

ICD-10

 • M24.2H: Ligamentär instabilitet i fotled

Referenser

 1. Fotkirurgi - elektiva operationer för patienter över 16 år, av Svenska Fotkirurgiska Sällskapet (besökt 2018-06-24)
 2. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2018-06-27)
Uppdaterad: 2024-05-11 23:28:21 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies