orto.nu

START - Behandlingar - Punktionsteknik/injektionsteknik - Punktion/injektion fotled

Behandling: Punktion/injektion fotled

Synonymer

 • Injicera kortison/kortisoninjektion i fotled
 • Aspirera från fotled
 • Punktera fotled

Indikationer

Punktion:

Kortisoninjektion:

 • Artros

Utförande

 • Använd blå nål alt. vacutainer
 • Låt patienten ligga på rygg på brits med ryggen upphöjd, höft och knän flekterade så foten vilar på britsen
 • Identifiera insticksställe:
  • Palpera senor anteriort/medialt på fotleden. Genom att dorsalextendera stortå kan man lokalisera senan till extensor hallucis longus. Strax medialt om denna finns senan tibialis anterior.
  • Palpera mediala malleolen, följ den anteriort tills du kommer till tibialis anterior
  • Här ska finnas en "soft spot", superiort finns tibia, inferiort finns talus

   Extensor pollicis longus, tibialis anterior, tibia och insticksställe markerat

  • Markera insticksstället med penna med spetsen indragen
 • Steriltvätta, klä med steril duk
 • Punktera leden med nålspetsen riktad vinkelrät mot tibia, posteriort/lateralt

  Punktion av fotled, här ej sterilklätt för bättre visualisering

 • Vid kortisoninjektion: aspirera och injicera 1 ml kortison

Uppdaterad: 2022-01-01 15:19:35 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies