orto.nu

Skada: Impingement

Symtom

 • Diffus smärta i axeln, även nattetid vilket kan störa sömnen [2]
 • Ökad smärta vid arbete över axelhöjd och med armen ut från kroppen [3]

Diagnos

På vårdcentral

 • Fysioterapi [1]
 • Slätröntgen av axeln [1]
 • Subakromiell injektion (se beskrivning), kan upprepas efter 8 veckor, max 4 gånger/år [1]
 • Om fortsatta besvär trots minst 6 månaders fysioterapi och kortisoninjektion: överväg remiss till ortopedklinik [1]

På ortopedmottagning

Remissbedömning:

 • Kontrollera att det finns aktuell röntgenbild
 • Kontrollera att man provat icke-kirurgisk behandling

På mottagning:

 • Gör ny kontroll av impingementtecken
 • Kontrollera instabilitet i axel med apprehensiontest
 • Bedöm funktion av rotatorkuff, ev. m.h.a. MR-undersökning
 • Ev. ny subakromiell kortisoninjektion

Operationsindikation:

 • Stora besvär trots 6 månaders icke-kirurgisk behandling [3]

Operationsmetod:

 • Artroskopisk (ibland öppen) subakromiell dekompression och akromeoplastik [3]

ICD-10

 • M75.4: Impingement syndrome i skulderled

Referenser

 1. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård VGR (giltig till mars 2019)
 2. ABC om Axelsmärta, Läkartidningen nr 6 2013 (besökt 2019-05-27)
 3. Subacromial Impingement på orthobullets.com (besökt 2019-05-31)

Uppdaterad: 2020-07-24 19:58:39 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies