orto.nu

START - Skador - Knä/underben - Kontusion/distorsion knä

Skada: Kontusion/distorsion knä

På vårdcentral

 1. Anamnes och kort statusundersökning med inspektion, palpation och distalstatus. Låt patienten extendera och flektera utan att pressa. Vid lindrigt status så kan man gå vidare med rörelseomfång, specifika tester och mobilisering, avvakta annars till efter röntgenundersökning.
 2. Beställ slätröntgenundersökning av knät [2]. Vid misstänkt patelleluxation så även med axialbild av patella.
  • Vid fraktur: akutremiss till ortopedakuten.
 3. Vid låst knä:
  • Om känd artros i knät: prova lokalbedövning i knäleden. [2]
  • Annars: akutremiss till ortopedklinik [2]
 4. Vid hydrops: punktera knät.
  • Vid hemartros: remiss till ortpopesdklinik. [2]
 5. I annat fall: remiss till fysioterapi. [2]
  • Om ej bra inom 3 månader: remiss till ortpedklinik för vidare utredning. [2]

På akuten

Förslag till handläggning:

 1. Anamnes och kort statusundersökning med inspektion, palpation och distalstatus. Låt patienten extendera och flektera utan att pressa. Vid lindrigt status så kan man gå vidare med rörelseomfång, specifika tester och mobilisering, avvakta annars till efter röntgenundersökning.
 2. Beställ slätröntgenundersökning av knät, vid misstänkt patelleluxation så även med axialbild av patella.
 3. Vid fraktur så handlägg frakturen. Gå annars vidare:
  • Vid hydrops:
   • Punktera knät och aspirera vätskan, för diagnostik och smärtlindring. Det händer att patienten blir helt symtomfri efter minskad hydrops.
   • Hemartros tyder på korsbandsskada (80 % sensitivitet), fraktur eller osteokondral skada. Beställ MR, vid misstänkt patellaluxation så inom 1 vecka.
   • Fettpärlor tyder på fraktur.

    Vätska med blod och fettpärlor från knä, tyder på fraktur

  • Undersök rörelseomfång, specifika tester och gångförmåga, jämför med friska sidan.
   • Ofta har patienten alltför ont för att utföra ordentlig status, boka då in patienten på jouråterbesök efter ca 2 veckor för att göra ny statusgenomgång.
   • Vid uppenbara fynd så handlägg skadan direkt.
   • Vid lindrigt status: remiss till fysioterapi

Vid återbesök

Gör ny statusundersökning, vidare handläggning beroende på fynd.

Patologiska fynd

Meniskskada

Se separat sida för handläggning.

Tecken till meniskskada, men låg sensitivitet och specificitet:

 • Smärta i knävecket
 • Huggande smärta vid knäböjning eller vridning
 • Smärta vid palpation över ledspringor
 • Smärta vid test t.ex. McMurray, Apley, hyperextension eller Thessaly
 • Svullnad utan hemartros som kommer något dygn efter trauma
Låst knäled

Vid inslagen menisk så kan knät låsa sig och går då inte att flektera eller extendera. Oftast släpper låsningen spontant men ibland kan en patient komma till akuten med låst knä, se separat sida för handläggning.

Främre draglåda

Främre draglåda vid Lachmans test eller vid 90° flexion i knät tyder på skada av främre korsbandet. Har typiskt hydrops som kom snabbt i samband med trauma p.g.a. hemartros, men det är inte obligat med hydrops vid korsbandsruptur.

Se separat sida för handläggning av främre korsbandsskada.

Bakre draglåda

Syns bäst vid draglåda med 90° flexion i knät, tyder på ruptur av bakre korsbandet. Mer sällan hydrops jämfört med främre korsbandsskada.

Se separat sida för handläggning av bakre korsbandsskada.

Varusvackling

Varusvackling ska göras både i sträckt läge och semiflekterat (ca 20°). Vackling endast i sträckt läge tyder på främre korsbandsskada, ökad varusvackling jämfört med den friska sidan, med eller utan smärta över laterala kollateralligamentet (LCL) tyder annars på LCL-skada. Smärta och tydligt stopp tyder på partiell ruptur, ej tydligt stopp med eller utan smärta tyder på komplett ruptur av LCL. Bör inte ge hydrops, misstänk i så fall kombinerad skada.

Se separat sida för handläggning av skada på laterala kollateralligamentet.

Valgusvackling

Valgusvackling ska göras både i sträckt läge och semiflekterat (ca 20°). Vackling endast i sträckt läge tyder på främre korsbandsskada, ökad valgusvackling jämfört med den friska sidan, med eller utan smärta över mediala kollateralligamentet (MCL) tyder annars på MCL-skada. Smärta och tydligt stopp tyder på partiell ruptur, ej tydligt stopp med eller utan smärta tyder på komplett ruptur av MCL. Bör inte ge hydrops, misstänk i så fall kombinerad skada.

Se separat sida för handläggning av skada på mediala kollateralligamentet.

Kombinerade fynd

Det är inte ovanligt med flera skador på samma gång. Vid uppenbara fynd så kan man beställa MR inom ca 1-2 veckor, därefter återbesök till artroteamet.

ICD-10

 • S80.0: Kontusion på knä
 • S83.6: Distorsion i andra och ospecificerade delar av knä

Referenser

 1. Knätrauma (mjukdelsskador) på Internetmedicin (besökt 2018-03-28)
 2. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2019-11-18)

Uppdaterad: 2021-04-23 17:04:30 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies