orto.nu

START - Skador - Generellt - Pagets sjukdom = osteitis deformans

Skada: Pagets sjukdom = osteitis deformans

Symtom

 • Ofta asymtomatisk, upptäcks vid röntgenundersökning av annan orsak, har ökad risk för fraktur [1, 2, 3]
 • Efter hand skelettsmärta, mest nattetid [2, 3]
 • Med tiden kan ben deformeras, t.ex. böjd tibia, stor skalle eller ökad kyfos [2]
 • ALP kan vara förhöjt vid blodprov [3]
 • Ökad risk för fraktur

Orsaker

Okänd orsak, delar av skelettet bryts ned och återuppbyggs onormalt snabbt vilket leder till varierande styrka i skelettet. Förändringen kan drabba flera ben men passerar inte led.

Diagnos

Röntgenundersökning som kan visa flera typiska tecken, t.ex. plötslig kaliberväxling av kortex, minskad skillnad mellan kortex och medulla, lateral böjning av femur eller anterior böjning av tibia.


Pagets sjukdom i höger femur, upptäcktes vid pertrokantär femurfraktur

Handläggning

Ofta behövs ingen behandling, vid behov COX-hämmare och/eller bisfosfonater [1, 2, 3]. Operation vid fraktur eller annat behov [1, 2]. Sjukgymnastik och vid behov viktminskning för att minska frakturrisk [3].

ICD-10

 • M88.0: Pagets sjukdom i skallben
 • M88.8: Pagets sjukdom i andra specificerade ben
 • M88.9: Pagets sjukdom i benvävnad, ospecificerad

Referenser

 1. Paget's Disease på orthobullets.com (besökt 2022-03-23)
 2. Pagets sjukdom på medibas.se (besökt 2022-03-23)
 3. Pagets sjukdom på netdoktor.se (besökt 2022-03-23)

Uppdaterad: 2022-03-23 15:47:09 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies