orto.nu

START - Behandlingar - Punktionsteknik/injektionsteknik - Punktion/injektion armbågsled

Behandling: Punktion/injektion armbågsled

Synonymer

 • Injicera kortison i armbåge
 • Aspirera från armbåge
 • Punktera armbåge

Utförande

 1. Använd blå nål [2]
 2. Identifiera insticksställe [1]:
  • Flektera armbågen 90°.
  • Palpera laterala humerusepikondylen, markera med penna.
  • Palpera radiushuvudet. Det är ett par centimeter distalt om laterala humerusepikondylen (ovan). Rotera underarmen för att känna radiushuvudet. Markera med penna.
  • Markera olekranonspetsen.
  • Ovanstående punkter bildar en triangel, i centrum av denna finns en "soft spot", detta är insticksstället. Markera med penna med indragen spets.
 3. Steriltvätta, klä med steril duk
 4. Punktera med nålen vinkelrät mot huden och fortsätt i samma riktning
 5. Vid kortisoninjektion, aspirera och injicera 0,5-1 ml kortison

Referenser

 1. A Visual Guide to Upper Extremity Joint Aspirations - NUEM Blog (besökt 2020-01-12)
 2. Ledpunktion, Landstinget i Uppsala län (besökt 2020-02-13)

Uppdaterad: 2020-03-22 13:14:39 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies