orto.nu

START - Skador - Armbåge/underarm - Fraktur caput/collum radii

Skada: Fraktur caput/collum radii

Klassificering

Frakturen klassificeras enligt Mason:

 • Typ I: Odislocerad (< 2 mm) fraktur av caput resp. collum radii, kan rotera
 • Typ II: Felställd > 2 mm eller vinkelfelställd, kan vara låst i rotation
 • Typ III: Splittrad eller kraftigt dislocerad fraktur av caput resp. collum radii
 • Typ IV: Fraktur med samtidig luxation i armbågen

 

Essex Lopresti: fraktur i collum radii + felställning DRU-led + ruptur membrana interossea antebrachii [3]


Exempel på Essex Lopresti-fraktur med fraktur collum radii, ulnaplus och ökat avstånd i DRU-led

På akuten

 • Innan röntgenundersökning så anamnes, inspektion, palpation och distalstatus. Distalstatus är extra viktigt vid armbågsskador då både nerver och blodkärl kan skadas.
 • Röntgenundersökning, helst utan gips för att få bättre bilder.
 • Efter röntgen kan man ev. undersöka rörelseomfång och stabilitet i armbåge.

Behandling

 • Typ I och typ II, även vid större fragment än 1/3 av ledytan, men bör kunna supinera/pronera utan krepitationer. Även typ III hos äldre med låga funktionskrav:
  • Kan få collar'n'cuff i några dagar i smärtlindrande syfte, men påbörja rörelseträning direkt på akuten.
  • Remiss till fysioterapeut, påbörja rörelseträning redan dag 2, annars risk för bestående nedsatt rörlighet.
  • Inga rörelserestriktioner.
  • Man kan ev. evakuera blod för smärtlindring genom att punktera leden från lateralsidan.
  • Vid större fraktur eller allvarliga besvär: återbesök efter 1 vecka, bör då kunna supinera/pronera utan krepitationer.
 • Typ III:
  • Diskutera med bakjour.
  • Operationsanmäl för fixation, resektion av caput alt. protessättning inom någon vecka.
  • Efter operation vanligen gips i 1 vecka, därefter direkt rörelseträning.
  • Återbesök med röntgen 6 veckor postoperativt.
 • Typ IV:
  • Diskutera med bakjour.
  • Operationsanmäl för snar reponering av luxationen samt fixation eller protessättning.
  • Efter operation vanligen gips i 1 vecka, därefter direkt rörelseträning.
  • Återbesök med röntgen 6 veckor postoperativt.
 • Essex Lopresti-fraktur: [3]
  • Diskutera med bakjour.
  • Förbered för operation med skruv, platta och skruvar eller protes i proximala radius. Kan även krävas stiftning av DRU-led.

Efter operation är det risk för kvarstående extensionsdefekt.

ICD-10

 • S52.10: Fraktur på övre delen av radius, sluten
 • S52.11: Fraktur på övre delen av radius, öppen

Referenser

 1. Rutin för caput radiifraktur, fysioterapi SU (giltig från 2015-11-12)
 2. Armbågsfraktur Internetmedicin
 3. Essex Lopresti Fracture på wheelessonline.com (besökt 2021-06-07)

Uppdaterad: 2024-04-30 19:28:06 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies