orto.nu

START - Skador barn - Knä/underben - Sinding Larsens sjukdom

Skada barn: Sinding Larsens sjukdom (barn)

Synonymer (barn)

Höjdhopparknä

Klassificering (barn)

Indelas i 3 stadier [1]:

 1. Smärta efter aktivitet
 2. Smärta under och efter aktivitet
 3. Smärta som påverkar aktivitet

Orsaker (barn)

Upprepad överbelastning av patellarsenans proximala fäste, på patellas nedre kant. [1]

Symtom (barn)

 • Smärta på knäts framsida under och/eller efter aktivitet [1]
 • Ömhet och svullnad vid patellas nedre pol [1]

Handläggning (barn)

 • Slätröntgen av patella för att utreda ev. diffdiagnoser, kan visa normala förhållanden eller sporre vid patellas nedre pol [1]
 • I undantagsfall MR som visar inflammation och/eller sporre vid patellas nedre pol [1]
 • COX-hämmare [1]
 • Idrottskarens 3 månader
 • Läker ut spontant

ICD-10 (barn)

 • M76.5: Patellatendinit

Referenser (barn)

 1. Sinding-Larsen-Johansson Syndrome på othobullets.com (besökt 2021-11-15)

Uppdaterad: 2021-11-15 06:53:26 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies