orto.nu

START - Skador barn - Bäcken/höft/femur - Coxitis simplex = höftsnuva

Skada barn: Coxitis simplex = höftsnuva (barn)

Vårdnivå (barn)

Primärvård.

Symtom (barn)

 • Vanligt i åldrar 3-6 år. [1]
 • Typiskt efter infektion, t.ex. snuva.
 • Plötsligt insättande smärta i ena höften vid belastning, kan ofta gå på benet men haltar.
 • Brukar smärtlindras bra med NSAID.
 • Nedsatt rörelseomfång, både aktivt och passivt. [1]
 • Kan ha CRP upp till 100 och subfebrilitet.

Diagnos (barn)

 • Uteslut allvarligare åkommor såsom exempelvis septisk artrit.
 • Typisk anamnes, status och provsvar.

Handläggning (barn)

Se även Hälta (barn).

 • Vid tveksamhet om rätt diagnos så boka in återbesök följande dag med ny provtagning och ny klinisk kontroll, alt. inläggning och observation.
 • Smärtlindring med NSAID.
 • Bör undvika hög belastning, ev. sängläge initialt. [2, 3]
 • Vid fortsatta besvär efter ca 10 dagar och röntgenundersökning inte är gjord: beställ slätröntgen av bäcken och höfter med frågeställning Perthes sjukdom (coxa plana). [1]

ICD-10 (barn)

 • M13.1: Monoartrit som ej klassificeras på annan plats

Referenser (barn)

 1. Led- och skelettinfektioner – Vårdprogram från SILF (besökt 2019-09-15)
 2. Kompendium i Barnkirurgi och Barnortopedi (ISBN 978-91-85565-77-1)
 3. Barnortopedi av Henrik Düppe och Acke Ohlin (ISBN: 978-91-44-03584-0)

Uppdaterad: 2023-06-08 09:16:25 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies