orto.nu

START - Skador barn - Bäcken/höft/femur - Perthes sjukdom = Legg-Calvé-Perthes sjukdom = coxa plana

Skada barn: Perthes sjukdom = Legg-Calvé-Perthes sjukdom = coxa plana (barn)

Avaskulär nekros i caput femoris av okänd orsak. Kan ge benlängdsskillnad och artros i vuxen ålder.

Symtom (barn)

 • Vanligast hos pojkar i åldrar 4-9 år [1], men förekommer upp till 18 års ålder.
 • Långsamt insättande smärta i ena ljumsken (men bilateralt i 10-15 %). [1, 2]
 • Ökad smärta vid aktivitet. [1, 2]
 • Nedsatt förmåga till fr.a. inåtrotation men även abduktion. [1, 2]

Diagnos (barn)

 • Slätröntgen av bäcken och höfter.
 • Vid normal röntgenbild men fortsatta besvär: Gör om röntgen efter 3 månader. [1]

 
Perthes sjukdom i höger höft, Lauensteinprojektion

Handläggning (barn)

 • Remiss till ortopedklinik.

På ortopedklinik (barn)

 • Råd om minskad aktivitetsnivå, exempelvis med patientinformation från Södra Älvsborgs sjukhus.
 • Kontakt med fysioterapeut för information om lämpliga rörelser.
 • Ofta upprepade återbesök ca var 4 månad med röntgen- och klinisk kontroll. [2]
 • Ev. operation, särskilt hos barn > 8 års ålder och/eller med allvarligare defekter i caput femoris. [2]

ICD-10 (barn)

 • M91.2: Coxa plan

Referenser (barn)

 1. Led- och skelettinfektioner – Vårdprogram från SILF (besökt 2019-09-15)
 2. Barnortopedi av Henrik Düppe och Acke Ohlin (ISBN: 978-91-44-03584-0)

Uppdaterad: 2024-02-05 20:59:35 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies