orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Kavovarusfot (högt fotvalv)

Skada: Kavovarusfot (högt fotvalv)

Symtom

 • Fotledsinstabilitet [1]
 • Akillesinsertalgi [1]
 • Peroneusskador [1]
 • Metatarsale 5-fraktur [1]
 • Artros i fot eller fotled [1]

Diagnos

 • Klinik
 • Colemans test [1, 2]:
  • Ställ patientens fot på bok eller liknande 2,5-4 cm hög med hälen och laterala fotranden på boken och metatarsale 1, 2 och 3 fria
  • Om hälens varusställning korrigeras av detta så anser man att bakfoten är flexibel
  • Om subtalarleden korrigeras av ovanstående så bör kirurgisk korrigering inrikta sig mot framfotssupination vilken oftast beror på plantarflexion av metatarsale 1
  • Om bakfoten är rigid (hälens varusställning påverkas inte av ovanstående) så krävs kirurgisk korrektion av både fram- och bakfot

Klassificering

 • Definiton av kavusfot: Meary’s vinkel (vinkel mellan talus längsaxel och metatarsale 1) > 5° konvext dorsalt. [3]

   
 • Calcaneal pitch: vinkel mellan kalkaneus palmart och mediala sesambenet resp. kalkaneus inferiora sida. Vinkel > 30° tyder på kavusfot. [3]

   
 • Hibb’s vinkel: vinkel mellan kalkaneus längsaxel och metatarsale 1. Vinkel < 135° (eller supplementvinkel > 45°) tyder på kavusfot. [3]

   
 • Djian-Annonier-vinkel, används mest i Frankrike: vinkel mellan talo-navikulare-leden och inferiort om mediala sesambenet resp. kalkaneus inferiora sida. Vinkel < 120° tyder på kavusfot. [3]

Utredning

 • Belastad fot- och fotledsröntgen [1]
 • Utred orsak:
  • Svaghet i m. tibialis anterior leder till kavusfot och klotåställning i samtliga tår [1]
  • Svaghet i peroneussenor leder till varusställning av hälen [1]
 • Ev. remiss till neurolog då det inte är ovanligt med neuromuskulär orsak [1]

Behandling

Operationsmetod

Komplicerade fall bör remitteras till centraliserad enhet med erfarenhet av neuromuskulära fotdeformiteter [1]. Vid enklare fall:

 • Hälosteotomi (lateraliserande osteotomi, ev. även kilosteotomi enligt Dwyer) [1]
 • Dorsalextenderande osteotomi på proximala metatarsale I (closing wedge) [1]
 • Eventuellt sentransferering (oftast tibialis posterior) [1]
 • Ev. åtgärd av klotår (se separat sida) [1]

Postoperativt

Immobilisering i gips under 6–12 veckor. Efter avgipsning kan omedelbar igångsättning ske med hjälp av specialutbildad fysioterapeut. Om sentransferering utförts ska passiv plantarflexion undvikas och patienterna ska ha nattskena 6 månader
postoperativt. [1]

ICD-10

 • Q66.7: Pes cavus

Referenser

 1. Fotkirurgi - elektiva operationer för patienter över 16 år, av Svenska Fotkirurgiska Sällskapet (besökt 2018-06-24)
 2. Coleman test på Whelessonline.com (besökt 2018-06-26)
 3. The adult cavus foot, EFORT Open Rev 2017;2. DOI: 10.1302/2058-5241.2.160077

Uppdaterad: 2024-05-14 22:00:45 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies