orto.nu

START - Skador - Bäcken/höft/femur - Ruptur hamstring

Skada: Ruptur hamstring

Definitioner

Senorna från mm. semimembranosus, semitendinosus och biceps femoris fäster proximalt i tuber ischii.

Symtom

Trauma, t.ex. halkolycka, som följs av [1, 2]:

 • Smärta baksida lår
 • Svullnad baksida lår
 • Palpationsömhet
 • Ibland palpabel defekt
 • Svaghet
 • Nedsatt balans
 • Sänkningshematom efter ett par dygn

Utredning

Vid misstanke om proximal ruptur i hanmstring, undersök funktionsbortfall:

 • Liggande på rygg: undersök aktiv och passiv extension i höft med rakt och flekterat knä. Hamstringruptur ger fr.a. smärta vid flektion med rakt knä.
 • Liggande i bukläge: undersök extension av höft och flektion av knäled. Hamstringruptur ger smärta vid initiering av flektion av knäled.
 • Stående: stå på ett ben, flektera andra knät
 • Gång: undersök balans
 • Palpera baksida lår

Beställ slätröntgen för att utreda ev. skelettskada.

Vid svårighet att utreda funktionsbortfall så boka in återbesök efter 10-14 dagar för ny klinisk undersökning.

MR utförs ofta för att utreda lokalisation och vilka senor som skadats.

Behandling

Distal ruptur behandlas med fysioterapi. Proximal ruptur kan behandlas med operation inom 4 veckor med återinfästning av senorna mot tuber ischii vid:

 • Ruptur av minst 2 av de 3 senorna [1, 2]
  och
 • Retraktion ≥ 2 cm [1, 2]

Annars: fysioterapi med successivt ökande belastning

ICD-10

 • S76.3: Skada på muskel och sena i bakre muskelgruppen på lårnivå

Referenser

 1. Ortopedi - patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna av Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, ISBN 978-91-44-09084-9
 2. Proximal hamstringsruptur på internetmedicin.se (besökt 2020-03-22)

Uppdaterad: 2020-03-24 21:20:33 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies