orto.nu

START - Undersökningar - Nacke/rygg

Undersökning: Nacke/rygg

Om enbart sensoriska symtom: troligen inget allvarligt

Vid korsad symtologi, t.ex. motoriskt bortfall höger quadriceps och saknad vänster akillesreflex – bråttom, kan vara t.ex. spinal tumör.

Tänk även på andra problem som aortaaneurysm och njursten m.m.

Inspektion

 • Snedställning/skolios, kyfos/lordos, ställning i bäckenet
 • Skolios/spondylolistes (kotglidning) vid framåtböjning
 • Gång, tågång, hälgång.

Palpation

Skelett:

 • Spinalutskotten, palpation och perkussion [fraktur, tumör, infektion]
 • Spondylolistes längs ländryggen

Leder:

 • SI-lederna ("smilgroparna" vid ländryggen) – smärta tyder på sakroileit.

Muskulatur inkl. sternocleidomastoideusfästet – ömhet? Spändhet? [ryggskott]

Rörelseomfång

 • Flektera/extendera nacken (normalt 80°/45°)
 • Sidodeviation nacke (normalt ±45°)
 • Sidorotation (normalt 80°)
 • Nå golvet med fingertopparna (normalt 90° i höft resp. rygg, 10 cm kvar till golvet)
 • Hyperextension rygg (normalt -30°)
 • Deviation rygg (normalt ±30°, med händerna längssidorna kunna flytta handen minst 10 cm nedåt)
 • Rotation bröstrygg (normalt 40°)

Distalstatus, viktigt!

  Arm Ben
Sensorik Handen supinerad. Börja på deltoideus och följ armen ned och sedan upp igen (C5-Th1).
 • Deltoideus [axillaris, C5, C6]
 • Underarmen radialt + dig I [C6]
 • Dig III [C7] • Handen ulnart + dig V [C8]
 • Underarmen ulnart [Th1]
 • Ljumske [L1]
 • Lårets framsida [L2, L3]
 • Medialt underben + dig I [L4]
 • Lateralt underben + dig 2 [L5]
 • Dorsalt underben + utsida dig 5 [S1]
 • Perianalt [S2-S4]
Motorik
 • Armabduktion [C5]
 • Flektion armbåge [C6]
 • Extension armbåge [C7]
 • Krama fingrar [C8]
 • Abducera fingrar [Th1]
 • Flektion höft [L1]
 • Adduktion höft [L2]
 • Extension knä [L3]
 • Dorsalextension fotled [L4]
 • Dorsalextension stortå [L5]
 • Flektera fotled [S1]
 • Analsfinkter [S2-S4]
Reflexer
 • Biceps [C5]
 • Brachioradialis [C6]
 • Triceps [C7]
 • Patellarreflex [L4]
 • Akillesreflex [S1]
 • Babinski [övre motorneuronskada]

Specifika tester

 • Foramenkompressionstest (Spurlings test): extendera, rotera mot sjuk sida, komprimera försiktigt (tryck nedåt på huvudet) halsrygg. Smärtutstrålning i axel/arm åt samma håll tyder på nervengagemang i halsrygg.
 • Laségues test = Straight Leg Raise test = SLR: patienten liggande på rygg, lyft sträckt ben [diskbråck: smärta nedom knänivå vid < 70°. Översträckning av hamstring: smärta baksida lår vid > 70°]
 • Hoffmans test: låt patientens underarm vara avslappnad, håll i mellanfalang dig 3 och DIP-led extenderad, flektera passivt snabbt i DIP-led. Abduktion dig 1 och flexion PIP- och DIP-led dig 2 tyder på central nervskada, sensitivitet 59 %, specificitet 49 %

  Hoffmans test, till vänster normal, till höger patologisk (fejkad)

  Hoffmans test, normal


  Hoffmans test, patologisk (fejkad)
 • Cauda equinasyndrom: analtonus + analreflex + sensorik perianalt
 • Reumatiska ryggtester, Schober är viktigast:
  1. Markera C7 (största nack-kotan)
  2. Markera S2, mitt mellan SI-groparna. (Övre höftbenskam = L4-L5)
  3. Markera 30 cm nedanför C7
  4. Markera 10 cm ovanför S2
  5. Mät C7 – S2 stående och framåtlutad. Skillnaden = Stibor. < 10 cm är patologiskt.
  6. Mät C7 – 30 cm-strecket, skillnad stående och framåtböjd = OTT. < 3 cm är patologiskt.
  7. Mät SI – 10 cm-strecket, skillnad stående och framåtböjd = Schober. < 4 cm är patologiskt (ibland < 5 cm).

Länkar

Film med statusgenomgång från Lunds universitet

Uppdaterad: 2023-08-03 21:34:58 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies