orto.nu

START - Undersökningar - MR knäled

Undersökning: MR knäled

Definitioner

Olika pulsfrekvenser och ekointervall ger olika signal vid MR-undersökning. T1-viktning har hög pulsfrekvens och kort ekointervall, T2-viktning medel, PD (Proton Density) medel pulsfrekvens och kort ekointervall och FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery) låg pulsfrekvens och långt ekointervall. STIR (Short Tau Inversion Recovery) har extra högt pulsintervall.

Kontrast (gadolinium) gör tumörer och inflammation/infektion ljust i T1-viktning.

  STIR T1-viktning PD T2-viktning FLAIR
Fett Mörkt Ljust Ljust Ganska ljust Ganska ljust
Vätska Ljust Mörkt Ljust Ljust Mörkt
Inflammation Ljust Mörkt Ljust Ljust Ljust
Skelett Mörkt Mörkt Mörkt Mörkt Mörkt
Ryggmärg Mörkgrått Grått Grått Ljusgrått Ljusgrått
Disk, menisk Mörkt Grått Mörkt Ljust Grått
Muskel Grått Grått Grått
Brosk Mörkgrått Grått Mörkgrått

Exempel

Det är bra att ha en rutin för hur man läser röntgenbilder generellt, även för MR-bilder. Ett exempel för knä kan vara så här:

T1-viktade sagitella bilder (eller PD)

Identifiera vilket som är lateralt (där man ser fibula). Börja laterala och gå mot medialt

 1. Biceps femoris
 2. Popliteus
 3. LCL
 4. Laterala menisken
 5. Brosk i laterala kammaren
 6. Extensorapparaten
 7. Främre korsbandet (ACL), ska ha tydlig främre avgränsning
   
  Två exempel på intakta främre korsband


  Ett exempel på främre korsbandsruptur

 8. Bakre korsbandet (PCL)
   
  Två exempel på intakta bakre korsband

 9. Brosk i mediala kammaren
 10. Mediala menisken (det är tillåtet med vita strukturer i menisken men de ska inte gå igenom meniskytan)
 11. Pes ansinerus (semitendinosus, gracilis, sartorius)

T2-viktade koronara bilder (eller PD)

Bläddra från ventralt till dorsalt, tillbaka till ventralt, upprepa vid behov.

 1. Patella
 2. Patellarsenan
 3. MCL
 4. Mediala menisken
 5. Brosket i mediala kammaren
 6. Bakre korsbandet
 7. Främre korsbandet
 8. Laterala menisken
 9. Brosket i laterala kammaren
 10. Popliteussena
 11. LCL
 12. Biceps femoris

T2-viktade axiella bilder (eller PD)

Superiort till inferiort

 1. Lokalisation av patella
 2. Brosk på patella
 3. Ev. plica

Uppdaterad: 2019-08-18 13:00:16 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies